Skip to main content
08 oktoober, 2020

Pressiteade. EVEA ministritele märgukirjas: seiske turismisektori väikeettevõtjate eest!

08 oktoober, 2020
Seoses vähese ettevõtjate kaasamisega uute kriisimeetmete väljatöötamisse ja meedia kaudu antud valitsuse signaaliga, et turismi toetuseks ei plaanita muud, kui 5,8 mln eurot kevadisi kriisiraha jääke, saatis EVEA eile, 7. oktoobril (2020) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ja rahandusminister Martin Helmele märgukirja üleskutsega seista 8. oktoobril toimuval valitsuskabineti istungil turismisektori väikeettevõtjate eest ja arutada läbi EVEA ettepanekud turismi toetusskeemi kohta, enne kui tehakse lõplikke otsuseid. „EVEA, kes on tänaseks saanud Eesti suurimaks sektoriüleseks ettevõtjate esindusorganisatsiooniks üle 5200 liikmega, on teinud kriisijääkide skeemile konkreetsed ettepanekud juba augustikuus, kuid meie info kohaselt ei ole nendega valitsusele esitatud versioonis arvestatud, kuigi mingeid konkreetseid vastuväiteid ei ole meile samuti esitatud. Palusime märgukirjas tungivalt käsitleda neid valitsuses enne, kui meetme määrus koos sihtgruppide ja detailsete tingimustega lõplikult otsustatakse“, ütleb EVEA president Heiki Rits. EVEA leiab, et on  hädavajalik ja põhjendatud, kui jätkumeetme sihtgruppi kuuluksid nii suveniiride ja käsitöö müügiga tegelevad ettevõtted (käibekaotus 95-100%), väiksed reisikorraldajad (käibekaotus 95-100%), aga ka majutusettevõtted, kes ei ole seni või ei olnud 2019. a käibemaksukohuslased. Nimetatud ettevõtjad ei kvalifitseerunud abile kevadel ning EVEA info kohaselt ei kvalifitseeru ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt valitsusele otsustamiseks pakutud jätkumeetme tingimuste alusel. Käsitöö- ja suveniirimüüjad olid alguses sihtgrupina sees, kuid ootamatult eelnõust kadunud, samas kohandati toetuseskeem suurematele ettevõtetele, kes olid ka kevadel kriisiabi saajate hulgas. EVEA rõhutab, et riik ei tohi kriisiabi andes diskrimineerida oma ettevõtjaid lähtuvalt nende suurusest. Kõige väiksemad on kriisis kõige rohkem hädas, kuna ei oma piisavalt reserve ega saa pankadelt laenu. Samas  panustavad nad kõik maksumaksjatena riigikassasse võrdsetel alustel suurtega. „Hetkel tunnevad end turismiga seotud väikeettevõtjad, eriti Tallinna vanalinna kaubandus- ja teenindusettevõtted, aga sisuliselt kogu sektor riigi poolt hüljatuna. EVEAle kirjutavad liikmed, et soovivad minna Toompeale või ühendministeeriumi ette piketile. Aga see ei tundu esialgu kõige ratsionaalsem, kuna usume argumenteeritud dialoogi jõudu“, kirjeldab olukorda EVEA asepresident Marina Kaas. EVEAle teeb suurt muret sisulise dialoogi ja kaasamise puudumine, mida oleme täheldanud viimase kahe kuu jooksul, just siis, kui käivitus arutelu järgmiste kriisimeetmete ja riigieelarve üle. EVEA on olnud riigi konstruktiivne koostööpartner juba 32 aastat ning loodame, et praegused riigijuhid näevad sisulises koostöös VKE-de suurima esindusorganisatsiooniga suurt väärtust ka edaspidi.   Kontakt: Marina Kaas EVEA asepresident Email: marina@evea.ee Mob. tel 50 21 484   https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.ee