Eesti Väikeste- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) pöördus 23. märtsil majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga sulgeda ajutiselt valitsuse otsusega kõik kauplused ja teenindusettevõtted, kus toimub näost näkku või füüsiline kontakt kliendiga, v.a. toidukauplused, apteegid jt esmatähtsate kaupade ja teenuste pakkujad. Ettepanek ei puuduta tootmisettevõtteid, mis suudavad garanteerida oma töötajate ja toodangu ohutust.

EVEA selgitab, et selle seisukoha taga on eelkõige soov otsustavalt peatada nakatumise lainet, lühendada eriolukorra potentsiaalset kestust ja vähendada sellega kaasnevat laastavat majanduslikku mõju kaubanduse ja teeninduse väikeettevõtetele.

EVEA president Heiki Ritsi sõnul on EVEA poole pöördunud arvukad kaupluste, iluteenuste, loomemajanduse jt väikeettevõtjad, kes tunnetavad, et äri lahti hoidmine nt. kaubanduskeskustes või vanalinnas üksnes suurendab nende töötajate ja klientide nakatumise ohtu ning ei too enam üldse tulu, samal ajal põhjustades püsivaid kulusid.

“Meil on targem üle elada lühiajaline, mõned nädalad kestev totaalne sulgemine, kui seista silmitsi kuid kestva eriolukorra, hiiliva karantiini ja pankrotilainega. Tulemas on suvi, mis paljudele väikeettevõtetele on kogu aasta tulu teenimise periood. Me peame selleks ajaks kurjast viirusest ja nakkuse hirmust üle saama”, ütles Rits.

Pakutava radikaalse otsuse puhul on oluline, et tegevuse peatamine oleks lühiajaline ja et lisaks toidukaupadele ning ravimite kättesaadavusele oleksid avatud ka tanklad ja toimiksid tõrgedeta kullerteenused ja pakiautomaadid, sest see võimaldaks osaliselt jätkata müügitegevust ja katta paljud muud tarbijate vajadused e-kaubanduse kaudu.

EVEA leiab, et täiendavate piirangute kehtestamisel tuleks saata turuosalistele selge ning juriidiliselt põhjendatud signaal, et tegemist on vääramatu jõuga ning vaatamata plaanitavatele kriisiabimeetmetele tekib vältimatu kahju majandusele, mida peavad solidaarselt jagama kõik. EVEA kutsub ettevõtjaid olema kompromissialtid ja leppima oma äripartneritega vastastikke möönduste tegemises, s.h. kutsume äripindade üürileandjaid oluliselt vähendama eriolukorra ajal seiskunud ettevõtjatele rendihindu, lisaks andma üürnikele maksepuhkust eriolukorra lõpuni, ja vähemalt sellele järgnevaks kaheks kuuks.

Samas palub EVEA ettevõtjaid mitte peatada arvete tasumist oma koostööpartneritele üksnes tuginedes üldisele eriolukorrale, sest see ei ole juriidiliselt vabandatav ning tekitab vastastikuste võlgade kuhjumist ja “doominoefekti” ning veelgi süvendab likviidsuse kriisi.

EVEA tunnustab valitsuse senist tegevust kriisimeetmete väljatöötamisel ning märgib, et paljud  EVEA poolt seoses erakorralise olukorra väljakuulutamisega valitsusele  tehtud ettepanekud on täna juba realiseerunud tugimeetmete paketi osadena. Valitsus peaks radikaalse “viirusetõrje” puhul arvestama võimalike lisameetmetega.

EVEA kogub jätkuvalt oma veebilehel väikeettevõtjate ettepanekuid ja tagasisidet nii juba väljakuulutatud kui ka puuduvate, kuid vajalike tugimeetmete kohta, et aidata valitsusel paremini sihtida ettevõtjatele kavandatud kriisitoetust.

Lisainfo:

Heiki Rits

EVEA president

E-post: heiki@evea.ee

Mob 56 355 424

Marina Kaas

EVEA asepresident

E-post: marina@evea.ee

Mob 50 21 484

https://evea.ee/

https://www.facebook.com/evea.ee/

Kommentaarid