Skip to main content
20 mai, 2021

Pressiteade. EVEA toetab siidri ja marjaveini väiketootjaid võitluses aktsiisisoodustusega

20 mai, 2021
EVEA on seisukohal, et väiketootjaid tuleb kohelda võrdselt, ehk 50% aktsiisisoodustus peab laienema õlletootjate kõrval ka siidri ja teiste kääritatud jookide tootjatele. EVEA esitas rahandusministrile seisukohad ministeeriumide kooskõlastusringil oleva alkoholi-, tubaka , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, mille kohaselt soovib rahandusministeerium jätta EL alko-direktiivist üle võtmata vabatahtlikku võimalust kehtestada kääritatud jookide väiketootjatele aktsiisisoodustust. EVEA ei nõustu eelnõus toodud põhjendustega ning toetab oma seisukohas siidri ja marjaveini väiketootjaid ühendavate MTÜ Eesti Veinitee ja Eesti Väikepruulijate Liidu kriitikat eelnõu kohta. EVEA peab väga oluliseks kohaliku käsitöötoidu ja -jookide tootmise toetamist kõigi riigi kasutuses olevate võimaluste ja meetmetega, sh maksupoliitiliste meetmetega, sest nimetatud majandusharu mängib olulist rolli nii Eesti turismisektori toetamisel, maapiirkondades toimuva ettevõtlusaktiivsuse arendamisel, kohalike traditsioonide säilitamisel, kohalike ressursside jätkusuutlikus kasutamises ja traditsioonilise väikeettevõtluse arendamisel ning seeläbi ka uute töökohtade loomisel. “Euroopa Liidu majanduspoliitika üks kandev põhimõte on “Think small first!” (“Mõtle esmalt väikestele!”). Kahetsusväärselt on meie valitsustel läbi aegade raskusi selle mõttelaadi omaks võtmisega,“ märgib EVEA asepresident Marina Kaas.  „Kui Euroopa Liidu seadusandlus lubab anda mingit soodustust või teha mööndust väiketootjatele võrreldes suurtega, mis tahes valdkonnas, siis peab seda võimalust Eestis igal juhul kasutama,“ on Kaas kindel. Olukorras, kus meie riigis puudub oma väikeettevõtluspoliitika ja samad reeglid ning nõuded kehtivad nii suurkontsernidele kui mikroettevõtjatele, on kohalikud väiketootjad ja väikeettevõtjad laiemalt Kaasi sõnul alati ebasoodsamas konkurentsiolukorras võrreldes suurtega. „Just see annab õigustuse väikeettevõtjatele soodustuste ja lihtsustatud reeglite kehtestamiseks poliitika tasandil,” toonitab ta. On täiesti vastuvõetamatu seaduse eelnõus olev argument, et soodustusel on väike mõju, sest see puudutab vaid väikest protsentuaalset osa kääritatud jookide turu kogumahust. Soodustusel on EVEA hinnangul väga suur mõju kõigile olemasolevatele väiketootjatele, keda arvuliselt on suur enamus. Kui selles sektoris tehakse seadusi lähtuvalt osakaalust kogu toodangumahus, siis tehakse seadusi sisuliselt vaid paari-kolme suurettevõtte huve kaaludes. Lisaks on Eesti siidri ja marjaveini väiketootjad oluliselt ebasoodsamas olukorras võrreldes paljude oma konkurentidega välisriikidest, kus need joogid ei ole aktsiisiga maksustatud. Aktsiisisoodustuse ülevõtmisega EL direktiivist väidetavalt kaasnev suur kulu IT arendusele ei ole EVEA arvates usutav, kuna taoline aktsiisisoodustus juba kehtib väikestele õlletootjatele, järelikult tehniline lahendus on riigil ammu olemas ja vajalik vaid väike süsteemi täiendus – kahe uue joogikategooria lisamine. EVEA nõustub väikepruulijate ja veinitootjate seisukohtadega, et alkoholiseaduse tingimused tuleb muuta väiketootjatele soodsamaks, alkoholiaktsiiside muutmise mõju hinnangud tuleb üle vaadata ja kohandada vastavalt käesoleval ajal Eesti majanduses reaalselt valitsevatele oludele ja väiketootjaid tuleb kohelda võrdselt ehk 50% aktsiisisoodustus peab laienema ka siidri ja teiste kääritatud jookide tootjatele. EVEA seisukohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta vaata palun siin: https://evea.ee/eesti-vaike-ja-keskmiste-ettevotjate-assotsiatsioon-seisukohad-alkoholi-tubaka-kutuse-ja-elektriaktsiisi-seaduse-muutmise-seaduse-eelnou-kooskolastamisel/. EVEA TAUST EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6200 ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Ligi 90% erasektori töökohti ning üle 75% investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Kontakt: Marina Kaas EVEA asepresident E-post: marina@mannetpartners.ee Telefon: 50 21 484 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.ee