Skip to main content
07 november, 2019

Pressiteade. EVEA uuele väliskaubandus- ja IT-ministrile: kõik Eesti ettevõtjad vajavad Teie tuge!

07 november, 2019
Iseenesestmõistetavalt on uue väliskaubandus- ja infotehnloogiaministri eesmärk tugevdada Eestit kui e-riiki ja avada ettevõtjatele rahvusvahelisi turge, kuid oluline on mõista, et neli viiendikku Eesti ettevõtjatest tegutsevad siseturule suunatud sektorites ja vajavad samamoodi ministri eestkostet.  „Kindlasti on Eesti kui digitaalselt võimeka riigi edasiarendamine oluline, millega kindlustatakse meie konkurentsivõime rahvusvaheliselt nii poliitilisel kui majanduslikul tasandil. Kuid uus minister ei saa mööda vaadata faktist, et 98% protsenti kõikidest Eesti ettevõtjatest on väikesed ja mikroettevõtjad ning umbes 80% ettevõtjatest annab oma panuse Eesti majandusse siseturul tegutsedes. Nemad vajavad samamoodi ministri eestkostet,“ kommenteeris EVEA president Heiki Rits. „Erilist tähelepanu peaks pöörama väikeettevõtjate halduskoormuse vähendamisele, kuna just väikeettevõtjad kannatavad enim bürokraatiast ja ebakvaliteetsetest õigusnormidest,“ lisas Heiki Rits. Sama oluline on pöörata tähelepanu maapiirkonnas ettevõtluse arendamisele, et riigireform saaks jätkuda ja riik ühtlaselt areneda. Mainimata ei saa jätta ka noorte hulgas ettevõtlikkuse kasvatamist  ja naisettevõtluse suuremat toetamise vajadust, mis looks samuti lisavõimalusi mitmekesistada majandustegevust ennekõike maapiirkondades ja mittepõllumajanduslikuks tegevuseks. EVEA väljendas oma tervituskirjas vastselt ametisse astunud ministrile head meelt, et tal on olemas isiklik ettevõtluse kogemus ning avaldas lootust, et minister näeb enda rolli laiemalt, kogu Eesti ettevõtluse eestkõnelejana. EVEA on varasemalt avaldanud kahetsust, et kevadel ametisse astunud valitsus ei näinud koalitsioonilepingus võimalust ettevõtlusministri koha säilitamiseks ja tema rolli tugevdamiseks ning lõi selle asemele kitsaid, kuigi väga vajalikke valdkondi esindava ministrikoha. Nüüd, kus juba kolmas minister on ametisse nimetatud, loodavad väikeettevõtjad, et uuel ministril on piisavalt kompetentsi mõista ettevõtjate tegelikke muresid ja oskust ka plaanitu ellu viia, kaasates ettevõtjate esindusorganisatsioone.   EVEA TAUST EVEA on Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate (keda on Eestis 99,8% kõikidest ettevõtjatest) huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. EVEA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aasta 3. detsembrist.   Fakte Eesti majandusest: 99,8% Eesti ettevõtetest on väiksed (kuni 49 töötajaga) või keskmised (kuni 249 töötajaga), s.h. 98,4% on kuni 49 töötajaga ettevõtted; 80% Eesti erasektori tööhõivest annavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtted ehk VKE-d; 84% erasektori investeeringutest teevad VKE-d; 76% sotsiaalkindlustuskulude ja 75% tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt. Allikas: statistikaamet (12.07.2018)   Lisainfo: Heiki Rits EVEA president E-post: heiki@evea.ee Mobiil: 56 355 424 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.ee/