Skip to main content
19 märts, 2020

Pressiteade. EVEA Vabariigi Valitsusele: Väikeettevõtjad nõuavad esindatust kriisimeetmete otsustamisel

19 märts, 2020
EVEA tegi Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles väikeettevõtjad nõuavad esindatust kriisimeetmete otsustamisel. „EVEA on Eestis ainus mikro- ja väikeettevõtete huve esindav sektoriülene organisatsioon. On teada, et mikro– ja väikesed ettevõtted moodustavad Eestis 98,97% kõigist tegutsevatest ettevõtetest ning loovad 55% töökohtadest. Seetõttu on äärmiselt oluline, et väikeettevõtjate esindusorganisatsioon oleks tänases kriisis ettevõtlust puudutavate otsuste tegemisse kaasatud,“ kommenteeris EVEA president Heiki Rits. Ritsi sõnul on kahetsusväärne, et töötukassa nõukogus on mikro – ja väikeettevõtjad tööandjatena täielikult esindamata ning seaduse alusel tööandjatele eraldatud kaks kohta kuuluvad mõlemad Eesti Tööandjate Keskliidule, kelle liikmeskonda kuuluvad peamiselt suured ja keskmise suurusega ettevõtjad. „Mõistame, et töötuskindlustuse seaduse muutmine on pikem protsess, kuid ka kehtiv seadus ei takista EVEA kaasamist hääleõigusega vaatlejana. Tulevikus on kindlasti vajalik seaduse muutmine ning mikro- ja väiketööandjate esindatuse tagamine töötukassa nõukogus,“ lisas Rits. EVEA märgib, et töötukassa nõukogu on täna oma esimesed olulised otsused teinud ja saadab meetmete paketi Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks, küll aga ei jää see kindlasti viimaseks oluliseks otsuseks majanduskriisi tagajärgede leevendamisel. Rõhutame, et  esindame valdavat  osa ettevõtlussektorist ning seetõttu  on äärmiselt oluline VKE-sid esindava EVEA kaasamine kõigisse olulistesse koroonaviiruse tõttu kujunenud kriisi lahendamiseks majandussektori kaasamisel moodustatavatesse komisjonidesse ja töörühmadesse. Sealhulgas palume kaasata meid edaspidi töötukassa nõukogu töökoosolekutele, kus arutatakse kiiresti rakendatavaid leevendusmeetmeid. Kontakt: Heiki Rits EVEA president E-post: heiki@evea.ee Mobiil: 56 355 424 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.ee/