Skip to main content
10 juuni, 2020

Pressiteade. EVEA valis endale uued juhtorganid ja suunad tegutsemiseks

10 juuni, 2020
Täna toimus Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) üldkoosolek, kus anti ülevaade kahe aasta töö tulemustest, kinnitati majandusaasta aruanne ning valiti uued juhtorganid. Samuti seati ambitsioonikaid sihte uueks ametiajaks.  EVEA üldkoosolek valis 15-liikmelise volikogu ja presidendi ning kinnitas kaks asepresidenti. Üle poole volikogu koosseisust on uued ettevõtjad ning nüüdsest on esindatud ka ettevõtlusvaldkonnad, nagu iluteenused, loomemajandus, turism. EVEA uued volikogu liikmed on väikeettevõtjad Heiki Rits (Outsourcing Partner OÜ), Marina Kaas (ManNet Partners Baltics OÜ), Ille Nakurt-Murumaa (Tondihobu OÜ), Ron Luvistsuk (BFA Estonia OÜ), Meelis Tint (Liisbet Invest OÜ), Märt Meesak (Parim Seltskond OÜ, Ida-Viru Turismiklaster), Mihkel Kübar (Music Estonia MTÜ), Valdek Haugas (Tripo OÜ, LEADER Liit), Signe Sarah Arro (Pilguse Mõis  OÜ), Vahur Suvi (Portal Invest OÜ), Annika Küüdorf (Töökeskkonna Haldus OÜ), Mait Rungi (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, rektor), Kaul Nurm (OÜ Masmeko), Piret Kesküla (Eesti Kosmeetikute Liit, juhatuse esimees),  Elo Kallas (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit). EVEA üldkoosolek valis ühehäälselt tagasi endise presidendi Heiki Ritsi ning valis asepresidentideks Marina Kaasi ja Ille Nakurt-Murumaa. Rits on  oma tegevusega andnud suure panuse väikeettevõtjate eest seismisse ja toetamisse nii enne kriisi, aga eriti kriisi ajal, mida illustreerib ilmekalt EVEA ettepanekutega arvestamine ja kaasamine kriisimeetmete väljatöötamisse. Liikmeskonna hüppeline kasv viimase kahe aasta jooksul on samuti märk sellest, et esindusorganisatsiooni on väikeettevõtjatele väga vaja. „Soovin ka edaspidi kaitsta ettevõtjate huve ja takistada majandusele kahjulike otsuste vastuvõtmist. Samuti panen jätkuvalt rõhku aktiivsele suhtlemisele ja koostööle nii liikmete, koostööpartnerite kui riigiga,” ütles president Heiki Rits. „Tänan üksiti kõiki endisi volikogu liikmeid panuse eest EVEA töösse. Tänan kõiki EVEA liikmeid toetuse ja koostöö eest,“ lisas Rits. EVEA kauaaegne asepresident ja asutaja Marina Kaas tõdes, et kuigi kriis on teinud väikeettevõtjatele palju haiget, on sellest tõusnud ka ettevõtjatele kasu, saades endale suurema ja tugevama esindusorganisatsiooni, kuna kriis pani ettevõtjaid selgelt tajuma, et koos suudame rohkem. EVEA on seisnud juba 32 aastat väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) huvide eest, olles täna suuruselt teine sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon. Arvestades väikeettevõtjate valdavat osakaalu ettevõtlusmaastikul on uuel volikogul siht silme ees. 😊
EVEA asepresident Marina Kaas ja EVEA president Heiki Rits
EVEA president Heiki Rits