EVEA tegi valitsusele ettepaneku kehtestada kiired ja kõikehõlmavad piirangud kauplustele ja teenindusettevõtetele. Samas esitati täiendavate ettepanekute pakett, et kriisitugi jõuaks ka kõige väiksematele.

EVEA tegi 26. märtsil ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga, millega soovitakse sulgeda vähemalt kaheks nädalaks kõik kauplused, toitlustus- meelelahutus- ja teenindusettevõtted, kus toimub vahetu kontakt kliendiga. Avatuks jääksid vaid toidukauplused, apteegid, tanklad jt esmatähtsate kaupade ja teenuste pakkujad, mille hulka tuleb lugeda ka kullerteenust ja pakiautomaate. Ettepanek ei puuduta tootmisettevõtteid, kui nad suudavad garanteerida oma töötajate ja toodangu ohutuse.

EVEA peab 24. märtsi Vabariigi Valitsuse otsust sulgeda vaid kaubanduskeskustes tegutsevaid ettevõtteid COVID-19 kriisiga võitlemisel ebapiisavateks. „Ettevõtjatel on lihtsam üle elada lühiajaline, mõned nädalad kestev täielik sulgemine, kui seista silmitsi kuudepikkuse eriolukorra, hiiliva karantiini ja pankrotilainega. Mida kauem seisak kestab, seda rohkem ettevõtteid muutub maksejõuetuks või satub suurtesse raskustesse“, selgitab EVEA president Heiki Rits.

EVEA seisukoha taga on eelkõige soov võimalikult kiiresti peatada nakatumise lainet ja seeläbi lühendada perioodi, mille vältel majandus on sisuliselt halvatud. Ritsi sõnul räägib kõikehõlmavate piirangute kasuks 4 argumenti:

  1. inimeste tervis ja elu on kõige tähtsam, kuid viiruse levik kogub järjest hoogu ning ainuüksi intensiivravivoodite arv on piiratud;
  2. suur osa kaubandus- ja teenindusettevõtjatest soovivad valitsuse otsust, sest iseregulatsioon ei toimi;
  3. valitsus, meedikud ja suur osa avalikkusest kutsuvad inimesi üles püsima kodus ja mitte käima avalikes kohtades, mistõttu on seni avatud poed, kohvikuid, ilusalongid jms klientidest tühjad, kuid ettevõtjate püsikulud jooksevad endistviisi edasi ja koguvad kahjumit;
  4. kui me nüüd ei tee kõige radikaalsemaid otsuseid, siis võimalik lauskarantiin ja eriolukorra prognoosimatu kestus põhjustab täiskaose nii inimeste elus, kui majanduses.

EVEA tunnustab valitsuse senist operatiivset tegutsemist. „Valitsuse mitmed otsused kriisi leevendamiseks parandavad paljude Eesti ettevõtete ja inimeste toimetulekut, kuid peame siiski tõdema, et märkimisväärne osa Eesti väikeettevõtjatest ei saa neist meetmetest abi, kuna enamikele meetmetele nad lihtsalt ei kvalifitseeru. Oma ettepanekutega püüame katta ka valitsuse 1. tugipaketti valged laigud, nagu FIE-de ja töölepinguta juhatuse liikmete sissetuleku kaotus, mikrokrediit ja püsikulutoetused  neile, keda pangad eriti ei oota“ toonitas Rits.

EVEA poolt esitatud ettepanekud hõlmavad järgmisi teemasid:

  1. Ettevõtete ellujäämine ja õigusalased meetmed
  2. Tööjõu tugimeetmed
  3. Maksupoliitilised meetmed
  4. Finantsmeetmed
  5. Toetused
  6. Muud meetmed

EVEA kriisiettepanekute 2. paketi täistekstiga saab tutvuda EVEA kodulehel : https://evea.ee/evea-ettepanekud-vabariigi-valitsusele-taiendavate-meetmete-rakendamiseks-ettevotlussektoris-seoses-covid-19-kriisiga/

EVEA peab oluliseks, et tugimeetmete detailsed tingimused töötatakse välja ettevõtjaid kaasates ning rakendatakse selektiivselt  – kriisis enim kannatanud tegevusvaldkondadele. EVEA uued ettepanekud põhinevad paljudelt väikeettevõtjatelt ja nende erialaliitudelt laekunud infol ning lähtuvad eeskätt VKE-de probleemidest ja vajadustest. Samas toonitab EVEA,  et Valitsuse poole pöördumise peamine eesmärk seisneb rahva terviseriskide ennetamises ja tervisekahju vähendamises, ilma milleta ei ole mõeldav ka majanduse taastumine.

 

Lisainfo:

Heiki Rits

EVEA president

E-post: heiki@evea.ee

Mob 56 355 424

 

Marina Kaas

EVEA asepresident

E-post: marina@evea.ee

Mob 50 21 484

https://evea.ee/

https://www.facebook.com/evea.ee/

 

 

Kommentaarid