Skip to main content
27 september, 2018

Pressiteade. #SMEtoo – EVEA käivitas väikeettevõtjate ahistamislugude kampaania

27 september, 2018
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) käivitas kampaania #SMEtoo ning teeb kõigile Eesti väikeettevõtjatele üleskutse avaldada oma markantseid lugusid suhtlemisest riigi, ametnike ja suurfirmadega, ehk rääkida avameelselt väikeettevõtjate ebaõiglasest kohtlemisest.“EVEA soov ja eesmärk on esile tõsta konkreetsed kitsaskohad, mis pidurdavad väikeettevõtjate tegevust ja kasvu. Lisaks esiletõstmisele püüame leida probleemidele lahendused,” kommenteeris kampaania algatamist EVEA president Heiki Rits. EVEA kutsub Ritsi sõnul üles ettevõtjaid rääkima olukordadest, mida võib pidada kas ebaõiglaseks, jaburaks, raiskavaks või muul viisil väikeettevõtlust kahjustavaks. “Ootame markantseid näiteid õigusnormide ebamõistlikust või lausa pahatahtlikust tõlgendamisest ametnike poolt.  Samuti ootame markantseid näiteid, mis on tekkinud väikeettevõtetel suheldes suurettevõtetega. Seda nii üleriigilisel kui kohalikul tasandil. Piisab lühikesest väikeettevõtlust pärssiva situatsiooni kirjeldusest ning võimalikust lahendusest. Kui on lisada konkreetseid dokumente, fakte või arvutusi, seda parem,” täpsustas EVEA president. EVEA kogub lood kokku ning edastab need vajadusel süstematiseerituna asjaomasele institutsioonile koos ettepanekutega olukorra parandamiseks ning suhtleb vastavate ametkondadega konkreetsete lahenduste leidmiseks. Oma lugudest saab rääkida, kui kirjutada meile e-postiga evea@evea.ee või kodulehel: https://evea.ee/smetoo/. Näide elust enesest: Majutusasutus päästeameti meelevallas Päästeamet  kooskõlastab majutusasutuseks loodud hoone kasutusloa. Mõni aeg hiljem keelab seesama päästeamet järelevalvet teostava agara ametnik-inspektori isikus seda hoonet kasutada, sest ametniku suur ego on saanud haavata. Nimelt kõigile euronõuetele vastav ja sertifitseeritud Saksa lükanduks (mis muuhulgas avaneb näpuliigutusega) käib oma lihtsusega inspektori oskustest üle. See ajab ambitsioonika noorsandi lõplikult endast välja. Kättemaks on karm – ettekirjutus koos kohese sunnirahaga ning sellest tulenev majutusasutuse sulgemine. Edasised variandid: kas võtta ette suuremat sorti ümberehitus koos kogu klaasseinaga ja leppida kõigega mida ametnik nõuab, mida enamik väikeettevõtjatest ju ka teeb, mis seal ikka, maksame ära, kannatame ära, või seista oma õiguste eest, esitada vaie ja vajadusel pöörduda kohtusse. Tulemuseks on tegelikult see, et eelmise aasta septembris alguse saanud saaga pole tänaseni lahendust leidnud ning majutusasutus on ligi aasta suletud, sh kogu tänavuse imelise suve. Sellega seoses tekib õigustatud küsimus: kes korvab kahju ja saamata jäänud tulu? Ametnike omavoli sellisel kujul lämmatab kõik ettevõtjad. Esmalt muidugi väikesed, ja need, kelle äri on nagunii hooajaline. TASUB TEADA Eesti riiki peavad üleval väikeettevõtjad: ligi 99% kõigist tegutsevatest Eesti ettevõtetest on väikesed. Suurte ettevõtete panus ei ole rohkem ega vähem kui 194 ettevõtet peaaegu 128 000st, ehk see on 0,15% kogu Eesti ettevõtlusmaastikust. * SME – inglise k small and medium-sized enterprises, eesti k väike–ja keskmise suurusega ettevõted   Kontakt: Heiki Rits EVEA president E-post: heiki@evea.ee Mobiil: 56 355 424