Skip to main content
13 detsember, 2018

Pressiteade. Väikeettevõtjad esitasid poliitikutele oma memorandumi

13 detsember, 2018
Väike- ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA saatis täna Riigikokku kandideerivatele erakondadele „Väikeettevõtjate memorandumi“, mis sisaldab soove ning ootusi ettevõtlus-, tööturu-, maaelupoliitika, riigi ja Euroopa Liiduga suhtlemise kohta, mida koheselt pärast valimisi asuda ellu viima. „Nüüd, kus valimiskampaania on alanud, on parim aeg võimule pürgijatele meelde tuletada, kes täidavad põhiliselt riigikassat – need ei ole suurettevõtjad ega struktuurifondid, need on väikeettevõtjad maksude näol,“ kommenteeris EVEA asutaja ja asepresident Marina Kaas. Seepärast on Kaasi sõnul ka ülioluline „väikeettevõtjate tervis“, mis tuleneb sellest, kui stabiilne ja soodne on majanduskeskkond, et maksukoormus väheneks ning regulatsioonid oleksid asjakohased ja elu edasiviivad, väikeettevõtlust ning ettevõtlikkust toetavad ja minimaalselt koormavad. EVEA taotleb, et iga uus või muudetav õigusakt peab kohustuslikus korras läbima „VKE testi“ (VKE-väikesed ja keskmised ettevõtted), mille käigus analüüsitakse põhjalikult selle potentsiaalset kahjustavat mõju väike- ja keskmistele ettevõtetele. Testi metoodika töötas välja EVEA juba mõne aasta eest lähtuvalt parimatest Euroopa Liidu praktikatest, mis aga ootab siiani riigipoolset rakendamist. EVEA toonitab, et Eesti vajab oma väikeettevõtluspoliitikat, mis oleks suunatud mikro– ja väikeettevõtete spetsiifiliste vajaduste ja kitsaskohtade lahendamisele. Lihtsalt suurte ja väikeste võrdne kohtlemine ei vähenda ebavõrdsust. Memorandumis tõstetakse ka vajadust pöörata riigi tähelepanu naisettevõtlusele. Olulisel kohal on memorandumis ka tööturupoliitika, mis peab tagama, et leeveneks tööjõunappus, ja et maapiirkondade inimesed saaksid soovi korral teha tööd kodu lähedal ning Eesti kohalik tööjõuressurss oleks maksimaalselt kasutatud ja motiveeritud. Maaelupoliitikas soovib EVEA panustada ökömajandusele ja kasvuvõimeliste mittepõllumajanduslike ettevõtete arendamisele maapiirkonnas.  „Inimeste, ettevõtluse ja kapitali tagasitoomine maapiirkonda peab olema riigi keskne arengustrateegia,“ toonitas Kaas. „Vähem oluline ei ole ka see, et ettevõtja asjaajamine riigiga oleks lihtne, kiire ja vastastikku lugupidav, ettevõtja õigused kaitstud, kohtute töö kiire ning riigilõivud kulupõhised,“ lisas ta. Lisainfo: VKE testi saab lugeda siin. Memorandumi tervikteksti leiab siin.   TAUST Mis on EVEA? EVEA on 99% Eesti ettevõtlusmaastikust. Teisisõnu, ligi 99 protsenti kõikidest Eesti äridest on väikesed (kuni 49 töötajaga) ning koos keskmise suurusega ettevõtetega (50-249 töötajaga) moodustab see 99,8% kõigist tegutsevatest ettevõtetest. Miks väikeettevõtjad ja EVEA? Sest väikeettevõtjate panus Eesti majandusedusse on väga suur. 84% erasektori investeeringutest teevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d), 80% ettevõtlussektori tööhõivest annavad VKE-d, 78% ekspordist annavad VKE-d, 78% ettevõtlussektori müügitulust annavad VKE-d, 76% ettevõtlussektori sotsiaalmaksu laekumistest tuleb VKE-delt, 75% ettevõtte tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt. Milline on suurte firmade ja neid esindavate lobbyorganisatsioonide panus? Ei rohkem ega vähem kui 194 ettevõtet peaaegu 128 000st ehk 0,15% kogu Eesti ettevõtlusmaastikust. Väikeettevõtja hoiab ja toidab riiki Ettevõtlus on kõigi asi, sõltumata maailmavaatest, ning väikeettevõtjad on need, kes seda riiki tegelikult ülal peavad. EVEA jaoks on olulised STABIILNE KESKKOND – ARUKAD MAKSUD KÕIGILE – MOTIVEERIVAD TÖÖSUHTED Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on taasiseseisvunud Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon. 2018. aasta detsembris täitus EVEA-l 30. aastat.    Lisakommentaarid: Marina Kaas EVEA asepresident E-post: marina@datanet.ee Telefon: 50 21 484