Skip to main content
12 aprill, 2021

Pressiteade. Väikeettevõtjad koondavad oma ridu

12 aprill, 2021
EVEA liikmeskonna kasv on hoo sisse saanud ja viimase aastaga on liikmete arv neljakordistunud, ületades 6000 liiget. 6000 piir ületati hiljuti otseliikmete toel, kuid vahepeal on täienenud ka meie kollektiivliikmete read ja kokku on nüüd EVEAs koos otse, kollektiiv- ja toetajaliikmetega 6182 liiget. Oleme jätkuvalt suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon Eestis. Suuruselt teisel ettevõtjate esindusorganisatsioonil, Kaubandus-Tööstuskojal on liikmeid veidi alla 3500. „Meil on eriti hea meel, et väikeettevõtjad asusid hoogsalt organiseeruma, mõistes, et vaid koos oleme jõud. Plaanime seda kasvutempot hoida, ning järgmine siht on 10 000 liiget, kuna ainult nii saame laiendada väike- ja keskmiste ettevõtjate mõjuvõimu otsustajate ja ühiskonna silmis“, ütleb EVEA president Heiki Rits. Ta lisab, et koroona kriisi ajal on väikeettevõtjate probleemid pigem teravnenud, samas kui riigi valmidus nendega tegelda on märgatavalt vähenenud. See veelgi tõstab EVEA kui esindusorganisatsiooni rolli ja vastutust.   Lisaks kutsub EVEA president üles erialaliite EVEAga liituma, mis toob kasu mõlemale poolele, nii nagu põhjendavad seda mitmed EVEAga liitunud liidud. Eesti Turismibusside Ühing on teatanud, et EVEAga liituti, sest senine valitsuse kriisiabi tellimusvedusid teostavatele bussifirmadele on olnud olematu ja seepärast soovitakse koos EVEA-ga turismibussid teha nähtavaks subjektiks turismisektoris ning anda omapoolseid ettepanekuid otsustajatele riigitasandil toetuste määramisel. Kuna enamus juhuvedude bussifirmasid on väikeettevõtted, siis üksikult ei ole nende hääl kuuldav.  „EVEA on väga vajalik, sest koondab ja jagab informatsiooni ning seisab väikeste ja keskmiste ettevõtete õiguste eest,“ ütleb ühingu juhatuse liige Greta Tammeleht. Eesti Artistide Agentuuri tegevjuhi Danel Kiige sõnul peeti vajalikuks liituda, et toetada EVEA seisukohti ning püüdlusi hea ettevõtluskeskkonna säilitamisel, ja et see saaks veelgi parem. Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit loodab kiiret ja jõulist abi suurkontsertide korraldajatele, sest kogu sektor on katastroofilises seisus ja täielikult lukus olnud alates märtsist 2020.  EVEA saaks liidu hinnangul aidata korraldada kohtumisi otsustajatega ning aidata sellega, et kriisiabi meetmete disainimisel arvestataks nendega. EVEA juhtkonna soov on teha ka teiste ettevõtlusorganisatsioonidega suuremat koostööd, et ühisel jõul ja nõul muuta paremaks Eesti ärikeskkonda ja ühiste huvide olemasolul teha tulemuslikumat esindustööd riigi ees ka peale kriisi. „Täna rohkem kui kunagi varem on vajalik valitsuse ja otsustajate ning ettevõtjate igapäevane ja normaalne üksteisega suhtlemine ja kaasamine ühise parema tuleviku nimel. Oleme riigile olnud seni ja nüüd veelgi suurema mandaadiga konstruktiivne partner, kes esindab eranditult väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, nii riigi rikkuse loojatena kui tööandjatena. Ootame riigilt ka kutset ametlikuks sotsiaalpartneriks kolmepoolsetel läbirääkimistel, sest ligi 90% erasektori töökohti asub väike – ja keskmise suurusega ettevõtetes,“ ütleb Heiki Rits. EVEA TAUST EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6000 ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Ligi 90% erasektori töökohti ning üle 75% investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Kontakt: Heiki Rits EVEA president heiki@evea.ee mob 56 355 424 evea.ee https://www.facebook.com/evea.ee