Skip to main content
15 november, 2021

Pressiteade(EST+RUS). Eesti ettevõtjad käivitavad suurkampaania „Soovime Sind teenindada!“

15 november, 2021
Eesti suurim ettevõtjate ühendus Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) käivitab kampaania “Soovime Sind teenindada!”, millega ettevõtjad annavad oma panuse majanduse avatuna hoidmiseks, töökohtade säilitamiseks ja lõhede vähendamiseks ühiskonnas. Üksiti kutsutakse lõpptarbijatele oma teenuseid ja tooteid pakkuvaid ettevõtjaid nimetatud kampaaniaga ühinema. Novembrist kuni jaanuari 2022 lõpuni kestev kampaania keskendub seni vaktsineerimata inimestele ja tervishoiutöötajatele. „Ettevõtjatena tunneme, et kolmandat korda riigi lukku panemist paljud sektorid ja ettevõtted enam üle ei ela. Kui see peaks juhtuma, toob see kaasa töötajate suuremahulise koondamise ja maksude väiksema laekumise näol ka riigi võimetuse olulisi teenuseid pakkuda,“ märkis EVEA president Heiki Rits. “Regulatsioone ja piiranguid ettevõtjad muuta ei saa ning maksude kogumise kaudu loodavat väärtust ümber jagada samuti mitte. Kuid meie kohus ettevõtjate esindusorganisatsioonina on toetada algatusi, millest võiks praegusel ajal abi olla kogu ühiskonnale,“ rõhutas Rits. Esiteks tahab EVEA tänada Eesti tervishoiusüsteemis töötavaid inimesi! Selleks, et tänu ei jääks sõnade tasemele, teevad kampaaniaga liituvad ettevõtted soodustusi kõigile Eesti tervishoiutöötajatele sõltumata nende ametipositsioonist. Kampaania põhisõnum on suunatud seni vaktsineerimata inimestele, kellest tänases olukorras sõltub majanduse avatuna hoidmine. Avatud majandus tähendab vabadust, töökohti, makse ja elementaarset heaolu kõikidele ühiskonnaliikmetele. “Usume, et pingutada on vaja õige pisut, et ühiskond saaks taas normaalselt toimida. Selleks peame Eesti elanikena panustama –  ennekõike tegema kõik selleks, et oleksime koroonaviiruse vastu maksimaalselt kaitstud, mille üheks toimivaks väljundiks on vaktsineerimine. Teisalt saavad ettevõtjad vaktsineerimata inimeste motivatsiooni tõstmiseks pakkuda oma tooteid-teenuseid soodsamalt, mis võimaldab neil taastada piirangutest kokku kuivanud kliendibaasi ning mis aitab kaasa majanduse avatuna hoidmisele,“ ütles Rits. Niisiis annavad kampaaniaga liitunud ettevõtjad sooduspakkumisi kõigile, kes esitavad immuniseerimistõendi, mis on saadud vahemikus 15.11.2021-31.01.2022, ning annavad kõigile tervishoiuasutuste töötajatele, sõltumata immuniseerimistõendi väljaandmise ajast. „Vaktsineerimine on vabatahtlik ja iga inimese individuaalne otsus. Sama vabatahtlik on ka EVEA veetav kampaania. Eesmärgiga tagada ühiskonna normaalne toimimine, et me kõik saaksime istuda perega jõululauas, kus iga teine ei ole töötu või haigevoodis,“ toonitas Rits. EVEA on seisukohal, et ühe kontrollmeetmena nakkushaiguse leviku ennetamiseks tuleks taastada testimise võimalus, mis aitaks vältida paljude sektorite riigipoolsete toetuste vajaduse tekkimist. Testimine tagaks ka inimeste elementaarsed õigused tööle ja puhkusele, samuti neile, kel on arsti ettekirjutusega vaktsineerimine vastunäidustatud või mittesoovitav. KAMPAANIA TINGIMUSED EVEA kutsub vastutustundlikke ettevõtteid, kel on olemas jaekliendile sobivad tooted ja teenused, ühinema 15.11.2021 kuni 31.01.2022 kestva kampaaniaga „Soovime Sind teenindada!“, mille käigus avatakse sooduspakkumiste uks kahele ühiskonna toimimiseks kriitilisele sihtgrupile tänutäheks nende pingutuse eest. Sihtgrupid:
  1. Novembris, detsembris 2021 ja jaanuaris 2022 vaktsineeritud inimesed, keda täname, et nad aitavad kaasa majanduse lahti hoidmisele ja ühiskonna lõhestatuse vähendamisele. Ühtlasi rõhutab EVEA, et Eesti on demokraatlik õigusriik ja vaktsineerimine on iga inimese personaalne otsus.
  2. Tervishoiutöötajad, kes on vaktsineeritud ja omavad vastavat töötõendit (suurusjärk 30 000 inimest), keda täname tohutu pingutuse eest ja jätkuva valmiduse eest panustada Eesti inimeste tervisesse.
Iga ettevõte on vaba iseseisvalt kujundama oma sooduspakkumise, mille sisu ja kehtivuse eest ka ise vastutab. Oluline on vaid, et see oleks avatud mõlemale sihtgrupile ning kestaks vähemalt jaanuari 2022 lõpuni. Soodustuste saamise aluseks on immuniseerimistõend, mis on saadud vahemikus 15.11.2021-31.01 2022, või tööandja väljastatud tervishoiutöötaja töötõend. Sooduspakkumisi tegevate ettevõtete loetelu on leitav kampaania “Soovime Sind teenindada!” aadressil: https://evea.ee/kampaania-2021/. Seal on leitavad ka kampaaniaga liitumise tingimused. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6200 ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  Rohkem infot: https://evea.ee. KONTAKT  Heiki Rits, EVEA president e-post: heiki@evea.ee; tel: +372 5635 5424 Virge Haavasalu, EVEA infojuht e-post: virge@evea.ee; tel: 52 58 662
Пресс-релиз от 15.11.2021 Предприятия Эстонии запускают масштабную кампанию «Оставим двери открытыми!» Крупнейшее в Эстонии предпринимательское объединение – Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, или EVEA) – запускает кампанию «Оставим двери открытыми!», с помощью которой предприниматели вносят свой вклад в поддержку открытости экономики, сохранение рабочих мест и сокращение раскола в обществе. Одновременно всех предпринимателей, предлагающих товары и услуги конечному потребителю, приглашают присоединиться к кампании. Кампания, которая продлится с ноября 2021 по конец января 2022, направлена на медицинских работников и еще не вакцинированных людей. «Предприниматели остро ощущают, что третьего локдауна многие компании и даже целые секторы не перенесут. В таком случае грядет волна сокращений, а недополученные налоги приведут к неспособности государства оказывать важные услуги», – отметил президент EVEA Хейки Ритс. «Предприниматели не в силах менять распоряжения и ограничения, как и перераспределять блага, создаваемые путем сбора налогов, но как представительская организация мы обязаны поддерживать начинания, которые могли бы в нынешней ситуации помочь всему обществу», – подчеркнул Ритс. В первую очередь EVEA хотела бы поблагодарить всех работников здравоохранения Эстонии! И чтобы выразить свою благодарность не только словами, участвующие в кампании предприятия предлагают всем работникам здравоохранения, независимо от их должности, скидки на свои товары и услуги. Основной посыл кампании обращен к еще не вакцинированным людям, от которых сейчас зависит, будет ли введен локдаун или нет. Открытая экономика – это свобода, рабочие места, налоги и элементарное благополучие для всех членов общества. «Мы верим, что нам всем нужно приложить еще немного усилий, чтобы общество могло вернуться к нормальной жизни. В достижении общей цели должен участвовать каждый житель Эстонии, прежде всего, сделав все необходимое для максимальной защиты себя и окружающих от коронавируса. Одним из эффективных способов защиты является вакцинация. Со своей стороны предприятия смогут повысить мотивацию еще не вакцинированных людей льготными предложениями на свои товары и услуги, что дополнительно позволит им восстановить поредевшую из-за ограничений клиентскую базу и сохранить открытой экономику в целом», – заявил Ритс. Таким образом, участвующим в кампании предприятиям предстоит подготовить льготные условия на приобретение своих товаров и услуг всем, кто предъявит справку о вакцинации, пройденной с 15.11.2021 до 31.01 2022, а также всем работникам здравоохранения, независимо от времени получения справки о вакцинации. «Вакцинация проводится на добровольной основе, это решение, которое каждый принимает самостоятельно. Участие в кампании EVEA основано на том же принципе. Мы хотим обеспечить нормальное функционирование общества, чтобы в Рождество все могли собраться за праздничным столом и чтобы каждый второй не остался без работы или не оказался в больнице», – подытожил Ритс. EVEA считает, что в качестве меры инфекционного контроля следовало бы вернуть возможность тестирования, что помогло бы избежать необходимости ряда секторов экономики в поддержке государства. Тестирование обеспечило бы также элементарные права человека на работу и отдых, включая тех, кому вакцинация противопоказана или не рекомендуется врачебным предписанием. УСЛОВИЯ КАМПАНИИ EVEA призывает все ответственные предприятия, имеющие в ассортименте подходящие для розничных покупателей товары и услуги, присоединиться к кампании «Сохраним двери открытыми!», которая продлится с 15.11.2021 по 31.01.2022, в рамках которой предстоит открыть льготные предложения двум целевым группам, имеющим сейчас критическое значение для функционирования общества. Целевые группы:
  1. Люди, вакцинированные в ноябре-декабре 2021 и в январе 2022: мы благодарим их за помощь в сохранении открытости экономики и сокращению раскола в обществе. При этом EVEA подчеркивает, что Эстония является демократическим правовым государством и вакцинация – личное решение каждого человека.
  2. Работники здравоохранения, вакцинированные и имеющие соответствующее рабочее удостоверение (порядка 30 000 человек): мы благодарим их за сверхчеловеческие усилия и неизменную готовность бороться за здоровье жителей Эстонии.
Каждое предприятие свободно в формировании своих льготных предложений и само несет ответственность за их содержание и действительность. Важно только чтобы они были доступны обеим целевым группам и действовали по меньшей мере до конца января 2022. Основанием для предоставления скидки служит справка о вакцинации, пройденной с 15.11.2021 до 31.01.2022, или выданное работодателем удостоверение медработника. Список предприятий, предлагающих скидки, будет размещен на странице кампании «Оставим двери открытыми!»: https://evea.ee/kampaania-2021/. ОБ АССОЦИАЦИИ EVEA EVEA – Ассоциация малых и средний предприятий Эстонии, которая представляет более 6200 предприятий, являющихся ее прямыми или коллективными участниками. И по численности, и с учетом представляемой целевой группы, EVEA является крупнейшей представительской организацией малого и среднего бизнеса Эстонии.  Дополнительная информация: https://evea.ee КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Marina Kaas, вице-президент ассоциации marina@evea.ee, +372 50 21 484 Вирге Хаавасалу, руководитель пресс-службы EVEA virge@evea.ee +372 52 58662