Osale messikülastustel ja vii ennast kurssi erinevatel turgudel toimuvaga! Maakondlikud arenduskeskused viivad ettevõtjaid rahvusvahelisi messe külastama. Tänavu on võimalik osaleda kokku 10 erineval messil.
Messikülastuse käigus saab tutvuda turul toimuvaga, leida koostöövõimalusi teiste ettevõtjatega nii välisriigist kui ka teiste Eesti ettevõtjatega, kes on messikülastusel osalemas.

Osalemiseks tuleb võtta ühendust messikülastust korraldava maakondliku arenduskeskusega ja esitada sooviavaldus. 50% messikülastuse kuludest katavad maakondlikud arenduskeskused, teine pool tuleb ettevõttel ise kanda.

Messikülastuste kalendriga saab tutvuda SIIN.

Järgmine mess on:

03.-04.03.2020 – komposiitmaterjalide mess JEC World

Kommentaarid