Skip to main content

RINGMAJANDUSE KANGELANE 2023

15 jaanuar, 2024
Ettevõte on mikro-, väike- või keskmine ettevõte (VKE). Osaleda võivad kõik vähemalt 2 aastat tegutsenud Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle ärimudel tugineb olulises osas ringmajanduse põhimõtetele ning kelle toode või teenus toetab ressursisäästu, taaskasutust, jäätmetekke- või jäätmeladustamise vähendamist. Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Ringmajanduse kangelane ,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Ankeedis küsitavad andmed on järgmised: Ettevõte: Registrikood Asutamise aeg Kontaktisik Telefon E-post Koduleht, sotsiaalmeedia Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus Ringmajanduse ärimudel “Ettevõtte ärimudel on oma olemusest ringmajanduslik (nt toote olelusringi disainil põhinev ärimudel, toote-teenuse mudelid, nn toetavad ärimudelid – jagamisplatvormid, digitaalsed tehnoloogiad)” Ettevõttel on rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem ja mõõdab oma keskkonnajalajälge nt CO2 ekv, transpordi mõju, energiatarbimise mõju ning on otsustanud neid vähendada Ettevõttel on rakendatud mõni keskkonnajuhtimissüsteem puudub keskkonnajuhtimissüsteem Toorme kasutus Ettevõte kasutab põhitoormena sekundaarset tooret Ettevõte kasutab põhitoormena oma tootmisjääke Ettevõte kasutab sekundaarset tooret ja/või tootmisjääke Toormekasutusel ringmajanduse loogikat ei kasuta Ressursikasutuse mõõtmine Ettevõte mõõdab oma ressursikasutust ja on teadlik kogustest Ettevõte on võimeline ressursikasutuse koguseid arvetelet tuletama Ettevõte ei mõõda oma ressursikasutust Ringmajanduse koostöö Regulatsioonidest tulenevate nõuete kõrval teeb ettevõte omaalgatuslikult ringmajandust edendavaid samme, nt ringmajanduse eesmärkide saavutamist toetav koostöö teiste ettevõtete, teadusasutuste või riigiasutustega Ettevõte tõstab tellijate ja tarbijate teadlikkust ja valmisolekut eelistada ringmajandust soodustavaid lahendusi. Ühiskondlik aktiivsus Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine. Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit) Täitke ankeet ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024