Ettevõte on mikro-, väike- või keskmine ettevõte (VKE).

Osaleda võivad kõik vähemalt 2 aastat tegutsenud Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle ärimudel tugineb olulises osas ringmajanduse põhimõtetele ning kelle toode või teenus toetab ressursisäästu, taaskasutust, jäätmetekke- või jäätmeladustamise vähendamist.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Ringmajanduse kangelane ,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised:

Ettevõte:
Registrikood
Asutamise aeg
Kontaktisik
Telefon
E-post
Koduleht, sotsiaalmeedia
Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus

Ringmajanduse ärimudel
“Ettevõtte ärimudel on oma olemusest ringmajanduslik
(nt toote olelusringi disainil põhinev ärimudel, toote-teenuse mudelid, nn toetavad ärimudelid – jagamisplatvormid, digitaalsed tehnoloogiad)”

Ettevõttel on rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem ja mõõdab oma keskkonnajalajälge nt CO2 ekv, transpordi mõju, energiatarbimise mõju ning on otsustanud neid vähendada
Ettevõttel on rakendatud mõni keskkonnajuhtimissüsteem
puudub keskkonnajuhtimissüsteem

Toorme kasutus
Ettevõte kasutab põhitoormena sekundaarset tooret
Ettevõte kasutab põhitoormena oma tootmisjääke
Ettevõte kasutab sekundaarset tooret ja/või tootmisjääke
Toormekasutusel ringmajanduse loogikat ei kasuta

Ressursikasutuse mõõtmine
Ettevõte mõõdab oma ressursikasutust ja on teadlik kogustest
Ettevõte on võimeline ressursikasutuse koguseid arvetelet tuletama
Ettevõte ei mõõda oma ressursikasutust

Ringmajanduse koostöö
Regulatsioonidest tulenevate nõuete kõrval teeb ettevõte omaalgatuslikult ringmajandust edendavaid samme, nt ringmajanduse eesmärkide saavutamist toetav koostöö teiste ettevõtete, teadusasutuste või riigiasutustega
Ettevõte tõstab tellijate ja tarbijate teadlikkust ja valmisolekut eelistada ringmajandust soodustavaid lahendusi.

Ühiskondlik aktiivsus
Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine.
Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse
Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)

Täitke ankeet ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024

Kommentaarid