Skip to main content
18 september, 2018

Seminar “Kuidas olla efektiivne juht ja lahendada tööjõu probleemid”

18 september, 2018
27. septembril oled oodatud Kuldliiga Akadeemia seminarile, mis on mõeldud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele ja kõigile teistele, kelle mureks on tööjõud, nii selle leidmine kui ka hoidmine.    1. jaanuaril 2019 jõustub Töötervishoiu ja tööohutuse seadusemuudatus, milles tööandjaid kohustatakse mõõtma ja kaardistama töökeskkonnast tulenevaid psühhosotsiaalseid tegureid. Tänapäeval räägitakse järjest rohkem paradigmade muutustest tööjõuturul. Ühelt poolt oleks nagu tööjõupuudus, kuid teiselt poolt leidub endiselt küllalt palju töömotivatsiooniga, haritud ja kogenud tööjõudu, kes ei ole suutnud enda võimete tasemel tööd leida. Kuldliiga Akadeemia mentorid ütlevad, et  kindlaim lahendus kõigile tööjõuprobleemidele on olla hea juht! Käesoleval seminaril otsitakse vastuseid küsimustele:
  • Miks on nii, et tööandja ja vajalike oskustega töövõtja ei leia teineteist üles?
  • Kuhu üldse tööjõuturg liigub ning kas põlvkondade vaheline koostöö on võimalik?
  • Mille alusel otsida ja leida häid töötajaid?
  • Millised on tulemusliku juhtimise ja töötajate motiveerimise alused?
  • Miks on tähtis vaimne tervis töökohal?
  • Miks on oluline organisatsioonikultuur?
Seminar toimub 27. septembril kell 9.30-14.20 hotellis „Europa” (Paadi 5, Tallinn). Seminari ajakava, esinejate ja registreerimise kohta saad lugeda siit.
Kuldliiga Akadeemia on kutsunud ellu EVEA liige MTÜ Kuldliiga Algatus selleks, et jagada parima ettevalmistusega koolitajate ja mentorite abil teadmisi, kuidas kaasata ja hoida oma töötajaid nii, et ettevõtte eesmärgid oleksid täidetud ning töötajad rahul oma panuse ning enda ja ettevõtte arenguga. Kuldliiga Akadeemia mentorid tutvustavad meetodeid ja parimaid praktikaid, kus empaatiale ja sidususele panustamine on muutnud ettevõtted kasumlikuks ja kestvalt edukaks.