Skip to main content
29 august, 2017

SEMINAR: Kasvata oma äri – kasuta standardeid! (tasuta)

29 august, 2017
Euroopa väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKE) esindajate kohtumise SME Assembly raames toimub 21. novembril rahvusraamatukogus standardeid tutvustav seminar, kus esinejad annavad ülevaate, mis on standardid, milleks neid kasutatakse ja mis kasu neist on võimalik saada oma äri kasvatamisel. Ettevõtjad, kes ise standardeid oma igapäevases äritegevuses kasutavad, räägivad samuti oma kogemustest – mis ajendas neid standardeid kasutusele võtma ja mis on seeläbi muutunud. Lähemalt puudutatakse juhtimissüsteemide standardite kasutamist. Kohal on Eesti Standardikeskus, kes on seminari koostööpartner ja kelle käest saab täiendavat informatsiooni antud teemal. Samuti on võimalus seminaril vahetada teiste osalejatega kontakte. Töökeeleks on eesti-inglise. Kohapeal on ka sünkroontõlge. Seminari rahastab Small Business Standards (SBS), mis on üle-euroopaline mittetulundusühing ja mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja EFTA (Euroopa Vabakaubanduspiirkond) liikmesriigid. SBS esindab ja kaitseb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huve standardimise protsessis nii Euroopa kui ülemaailmsel tasandil. Enamgi veel, nende eesmärk on tõsta VKEde teadlikkust standardite kasust ja julgustada ettevõtteid standardeid kasutusele võtma. SEMINARI PÄEVAKAVA PROGRAMME IN ENGLISCH Üritusele registreerumiseks täida allolevad väljad:

Error: Contact form not found.