Seisukohad UUDIS

Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide aruandest

MKM-i palvel analüüsis EVEA töötervishoiu ja tööohutuse seadust väikeettevõtjate seisukohast. Tõime esile probleemid ning pakkusime välja võimalikke lahendusi (kiri MKM-i 12.12.23) : Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis ELi
Seisukohad

EVEA seisukohad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 615 SE

EVEA koondab väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid üle Eesti (s.h. ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all kannatavatest piirkondadest). Meie liikmete hulgas on väga erinevate tegevusvaldkondade ettevõtteid – nii ühemeheosaühinguid kui ka suuremaid. Töösuhteid (s.h. tööohutust) reguleerivad normid ning regulatsioonidega ja nende sagedase muutmisega kaasnev ja sageli põhjendamatult suur halduskoormus
top