Skip to main content
06 detsember, 2022
#teemad

Tähelepanu väikeettevõtjad, algab teie tunnustamise hooaeg!

06 detsember, 2022
EVEA kuulutab välja väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tunnustava konkursi „EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2022“  Alates 2013. aastast toimub EVEA korraldusel ettevõtluskonkurss Eesti parimate väikeettevõtete selgitamiseks 7 kategoorias. Lisaks selgub parim ettevõtjate koostööd edendav organisatsioon. Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest kuulub väikeste, keskmiste ja mikroettevõtete hulka. Seega Eesti väikeettevõtluse edukus määrab suures osas kogu Eesti majandusedukuse. Samuti on just väikeettevõtlus põhiline uute töökohtade looja ning uute ideede katsetaja. 2022.a. alguses Eestis tegutsenud 145 540 ettevõttest vaid 177 olid suured, seega väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKE) osakaal oli 99,88%.  VKE-del on kandev  roll majanduses, nad annavad ca. 90% erasektori töökohtadest ja üle 75% erasektori investeeringutest, müügitulust, ekspordist ja tööjõuga seotud maksulaekumistest. „Soovime oma auhinnakonkursiga tõsta rambivalgusesse ning tunnustada just  väiksemaid ettevõtteid – neid, kelle saavutused  jäävad tihti märkamata“, märkis EVEA president Ille Nakurt-Murumaa. Ta lisas: „EVEA auhinnakonkurss on algusest peale mõeldud austusavaldusena neile, keda poliitikud oma kõnedes nimetavad „majanduse selgrooks“, kuid kelle käekäigu vastu tuntakse huvi pealiskaudselt ning sedagi peamiselt vaid valimiste eel. Just sel põhjusel, et tuua poliitikuid väikeste ja keskmiste ettevõtjate tegemiste juurde,  korraldame sel korral oma üritusel vahetult enne auhindade jagamist ka erakonnajuhtide debati ettevõtluspoliitika teemadel.“ Üle-eestilise väikeettevõtjate konkursi „EESTI ETTEVÕTLIK VAIM“ kategooriad on: PÕLVKONDADE ÜHISJÕUD – aasta pereettevõte; PARIM NAISETTEVÕTJA – aasta naisettevõtja; MAA SOOL – aasta maaettevõtja; PARIM START– aasta edukaim alustav ettevõte; EDUKAS SOOLOETTEVÕTJA – aasta parim iseendale tööandja; KOOSTÖÖ VEDUR – kohalik organisatsioon või erialaühendus, kelle ühine tegu või tegevus on märkimisväärselt edendanud kohalikku elu ja väikeettevõtjate vahelist koostööd.  Käesoleval aastal lisandub 2 uut auhinnakategooriat:  RINGMAJANDUSE KANGELANE – aasta silmapaistev ringmajanduse edendaja EESKUJULIK DIGITALISEERIJA – digitehnoloogiate abil suuri edusamme saavutanud ettevõtja  Konkursi tingimustega saab tutvuda kodulehel: https://evea.ee/kandideeri-konkursil-eesti-ettevotlik-vaim-2022/ . Samuti leiab seal ankeedid kandideerimiseks. Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 31. detsember 2022.a. Võitjad kuulutame välja pidulikul galaõhtul 8. veebruaril 2023.a. Tallinnas. Konkursile võib oma kandidatuuri esitada ettevõte ise, aga samuti võib seda teha ettevõtlusorganisatsioon, kohalik omavalitsus või lihtsalt hea sõber või koostööparter. Konkursil võivad osaleda kõik hiljemalt 31.12.2020.a. tegevust alustanud mikro, väikesed ja keskmised ettevõtted (VKE), *kus töötab alla 250 töötaja, *mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või *mille bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot. Kõigi konkursile esitatud ettevõtete puhul võetakse hindamisel aluseks nende 2021.a. eest Äriregistrile esitatud aruannete ja avalikest registritest saadavaid näitajaid nagu käive, kasum, rentaablus, töökohtade loomine, ekspordivõime, investeeringud jne. Iga kategooria all võetakse täiendavalt arvesse just sellele kategooriale omaseid näitajaid, lisaks hinnatakse ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust.   Vajadusel võtab EVEA nominentidega andmete täpsustamiseks ühendust. Kandidaatide hindamise viib läbi žürii, kuhu kuuluvad lisaks EVEA volikogu esindajatele  eksperdid mitmest ülikoolist, Eesti Konsultantide Assotsiatsioonist, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikust ja Maaeluvõrgustikust.   Lisainfo:  Marina Kaas EVEA asepresident E-post: marina@evea.ee Telefon: 50 21 484