Skip to main content
22 veebruar, 2019

Tartumaa Põllumeeste Liidu infopäevad: „Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel“

22 veebruar, 2019

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab infopäevi : „Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel“

Registreeruda on võimalik erinevatesse kohtadesse allolevatel linkidel:
  1. märts 2019 – Ida-Viru Taluliit, Rakvere 27, Jõhvi, Ida-Virumaa 
  2. märts 2019 – Euroopa Liidu Eesti esindus, Rävala 4, Tallinn 
  3. märts 2019 – Võrumaa Toidukeskus, Koidule 7, Võru 

Registreeruda saab ka e-posti saates merry@kodu.ee või 736 6955.

Kõik infopäevad algavad kl 10.00 ja kestavad 6 akadeemilist tundi.

Infopäeva lektoriteks on jurist Keidi Kõiv ja kohaliku tegevusgrupi tegevjuht või meetmekoordinaator. Infopäeval osalevad PRIA spetsialistid.

Infopäev korraldatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas” raames.

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Kuigi infopäevad on jaotatud piirkondadeks, olete teretulnud osalema teile sobivamal kuupäeval.

Küsimuste korral teave:

Merry Aart, e-post: merry@kodu.ee, telefon 736 6955

või Ave Bremse, e-post: ave.bremse@pmk.agri.ee