Talllinna Ülikool pakub 2020. aasta sügisel tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Koolitustele oodatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajaid ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, digilahenduste, prototüpeerimis- ja visualiseerimisoskuste arendamise vastu. Koolituste kaudu soovitakse toetada ka ettevõtete isikupärase imagoloogia arendamist, turundus- ja reklaamitööd.

Täpse info ja registreerimistingimused leiate linkides kursuse nimele:

TALLINNAS

7. september – 27. november Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

9. september – 28. oktoober  Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus

10. september – 1. oktoober Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

12. september – 31. oktoober  Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus 

15.-16. ja 22.-23. september Sotsiaalmeedia

28. september – 9. oktoober Mängustamine ettevõtluses

1. oktoober – 29. november Prototüüpide loomine

1. oktoober – 10. detsember Digitaalse informatsiooni haldamine ja kureerimine 

3.-4. ja 10.-11. oktoober Sotsiaalmeedia

19. oktoober – 18. detsember Kasutajakeskne interaktsioonidisain

29. oktoober – 19. november  Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

HAAPSALUS

4. september – 27. november Tooteprototüüpide 3D mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

8. september – 3. november Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses

9. september – 13. oktoober Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

16. september – 11. november Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

4. november – 9. detsember Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

NB. Palutakse arvestada, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas). Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustatakse jooksvalt.

Kommentaarid