Skip to main content
11 september, 2020

TASUTA koolitused väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele. Talllinna Ülikool

11 september, 2020
Talllinna Ülikool pakub 2020. aasta sügisel tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Koolitustele oodatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajaid ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, digilahenduste, prototüpeerimis- ja visualiseerimisoskuste arendamise vastu. Koolituste kaudu soovitakse toetada ka ettevõtete isikupärase imagoloogia arendamist, turundus- ja reklaamitööd. Täpse info ja registreerimistingimused leiate linkides kursuse nimele:
TALLINNAS
7. september – 27. november Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 9. september – 28. oktoober  Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus 10. september – 1. oktoober Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu 12. september – 31. oktoober  Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus  15.-16. ja 22.-23. september Sotsiaalmeedia 28. september – 9. oktoober Mängustamine ettevõtluses 1. oktoober – 29. november Prototüüpide loomine 1. oktoober – 10. detsember Digitaalse informatsiooni haldamine ja kureerimine  3.-4. ja 10.-11. oktoober Sotsiaalmeedia 19. oktoober – 18. detsember Kasutajakeskne interaktsioonidisain 29. oktoober – 19. november  Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu
HAAPSALUS
4. september – 27. november Tooteprototüüpide 3D mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge 8. september – 3. november Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses 9. september – 13. oktoober Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine 16. september – 11. november Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine 4. november – 9. detsember Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine NB. Palutakse arvestada, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas). Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud. Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud. Kursuste toimumise kuupäevi täpsustatakse jooksvalt.