Skip to main content
28 mai, 2020

Juhtidele ja juhtivtöötajale: Digimuutused ettevõttes” TTÜ magistrikava (TASUTA!)

28 mai, 2020

Hea juht!

Maailma tabanud koroonaviiruse kriis on veelgi enam esile toonud digitehnoloogiate olulisuse. Seda mitte ainult distantsõppe ja kaugtöö puhul, vaid paljude muude IT-lahenduste kasutamisel igapäevase töö- ja eraelu korraldamisel. Mitmes valdkonnas lõikab Eesti võrreldes teiste riikidega varasemate aastakümnete järjepideva digiarengu vilju, samas kui mõnes majandusharus osundab uus olukord pakiliste muudatuste vajadusele. Mullu esimesed lõpetajad saanud 1-aastane „Digimuutused ettevõttes” (DME) magistrikava on TalTechi panus aidata sellele tõukele kaasa üks aasta korraga.

„Digimuutused ettevõttes” on suunatud ettevõtete juhtidele ja juhtivtöötajale väljaspool IT-sektorit, kes vajavad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest. Kõik õppejõud on oma erialade tunnustatud teadlased ja praktikud nii tehnikaülikoolist kui väljastpoolt, näiteks prof Kristjan Port, Andres Kütt jt.

Põhjalikuma info õppekava kohta leiate siit või võite alla laadida lühikese infovoldiku.

Nele Peil, Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht, ja veel 3 liidu liikmesettevõtete juhti on DME-õppekava tudengid. Peil nendib, et „digitehnoloogiate üha laiem kasutuselevõtt kaubanduses, nagu pea igas teises sektoris, nõuab igalt juhilt nende tehnoloogiate paremat mõistmist oma majandusharu ja ettevõtte kontekstis. DME õppekava on olnud silmaringi laiendav ja kasulik ajapaigutus.”

Vastuvõtt õppekavale on sisseastumise infosüsteemis (sais.ee) avatud 1. detsembrist 7. juulini (kl 12) ja lõpeb vestlusvooruga juuli esimeses pooles. Õppekava on TASUTA ja eestikeelne, kasutades ka ingliskeelseid materjale ning olulisim sisseastumise eeltingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (kõrgharidus mahuga 240 EAP, nt 4-aastane bakalaureus), mille puudumist bakalaureusekraadi (või ekvivalendi) olemasolul võib asendada varasema õpi- ja töökogemusega (VÕTA-protsessiga enne 10. juunit).

Täiendavate küsimuste korral vastab „Digimuutused ettevõttes” programmijuht Kristjan Rebane (tel 620 3539, e-post kristjan.rebane@taltech.ee) ja sisseastumist puudutavates küsimustes annab nõu vastuvõtu juht Anne Urbla (tel 620 3530, e-post vastuvott@taltech.ee).

cid:image001.png@01D466E4.4EBE7BB0