Skip to main content
15 juuni, 2020

Väikeettevõtja digilahenduste toetuse veebiseminar 18.06 k 10-11

15 juuni, 2020

Tallinna linnavolikogu võttis 11. juunil vastu väikeettevõtja digilahenduste toetuse määruse, mille kohaselt soovib linn edendada kasvuambitsiooniga Tallinna tootvate ja teenust osutavate mikro- ja väikeettevõtjate äritegevuse efektiivsust ning ettevõtte loodavat lisandväärtust.

Toetuse eesmärk on muuta uute vajalike infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt Tallinna väikeettevõtjatele lihtsamaks, et parandada nende tootva ja teenust osutava äritegevuse efektiivsust ja kasvatada järjepidevalt konkurentsivõimet.

Toetust võib küsida uue tarkvaralitsentsi soetamiseks, tarkvarateenuse eest tasumiseks kuni 12 kuu jooksul, ettevõtte enda vajadustele vastava individuaalse digilahenduse arenduskuludeks ning lahenduse rakendamisega seotud ühekordseks seadistus- ja koolituskuludeks. Digilahenduseks võib olla uus soetatav personalihaldus- ja turundustarkvara, laohaldussüsteem, e-poe lahendus, broneerimissüsteem jms. Abikõlblik ei ole taotleja põhifunktsioone toetava tarkvara ja kontoritarkvara, näiteks raamatupidamise-, tekstitöötluse-, tabelarvutuse-, kujunduse- või fototöötlusprogrammide  soetamine.

Toetuse maksimaalseks summaks on planeeritud 6000 eurot ja omafinantseering peab moodustama vähemalt 30% projekti kogumahust. Toetuse sihtgrupiks on Tallinnasse registreeritud äriühingud, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande. Taotleja viimase avaldatud 12 kuu käive peab jääma vahemikku 20 000 kuni 400 000 eurot ning ettevõttes peab olema vähemalt üks täisajaga töökoht viimase kuue kuu jooksul.

Toetuse andmisel on valdkondlikud välistused, sealhulgas kaubandusele ja vahendustegevusele.

 Väikeettevõtja digilahenduste toetuse taotlusi on kavas hakata vastu võtma alates 22. juunist  ning tingimused leiab Tallinna ettevõtja teemaveebis

 Neljapäeval, 18. juunil kell 10–11 toimub  Väikeettevõtja digilahenduste toetuse veebiseminar kus antakse ülevaade toetuse taotlemise korrast ning selgitatakse taotlejale ja toetatavatele kuludele esitatavaid nõudeid.  Digilahenduste kasutuselevõtmise vajalikkust ja võimalusi tutvustab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige ning tarkvaraettevõtte Flowit äriarendusjuht Juhan-Madis Pukk.  

Registreeri seminarile 

https://www.facebook.com/events/2492392884407324/