Skip to main content
31 juuli, 2020

15. juulil 2020 hakkasid kehtima riigihangete seaduse muudatused

31 juuli, 2020

15. juulil 2020 hakkasid kehtima riigihangete seaduse muudatused, millega muudeti riigihangetes elektroonilist teabevahetust reguleerivaid sätteid.

  • Hankija ei ole enam kohustatud kasutama elektroonilist teabevahetust nendes riigihangetes, mille maksumus on väike, asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro ja ehitustööde puhul alla 60 000 euro.
  • Nüüd saab väikese maksumusega riigihangetes kasutada lihtsamat teabevahetust, näiteks e-kirja teel. Seni kehtinud seadus kohustas kõrge turvatasemega elektroonilist teabevahetust kasutama iga riigihanke puhul, sõltumata maksumusest.
  • Raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides ei kohaldu enam elektroonilise teabevahetuse kohustust, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro.
  • Nendes riigihangetes, kus seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohaldub elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast.

Lisaks on nüüd keskkonnaministril volitus kehtestada kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid hangetes, millega ostetakse mööblit, puhastustooteid ja –teenuseid, kontori IT-seadmeid, koopia- ja joonestuspaberit. Keskkonnahoidlikud kriteeriumid töötab välja Keskkonnaministeerium.

 

Kehtima hakkavad ka kunstiteoste tellimise seaduse muudatused, millega tõstetakse piirmäära, alates millest tuleb seoses ehitustööde tellimisega läbi viia ka kunstiteoste tellimine.

  • Piirmäär tõuseb 750 000 eurole (seni kehtiv oli 450 000 eurot).
  • Samuti tõuseb hangitavate kunstiteoste hinnalagi 110 000 euroni (alates 2010. aastast kehtinud hinnalagi oli 65 000 eurot). Vastav muudatus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.
  • Kehtima jääb üldine põhimõte, et kunstiteoste hind ilma käibemaksuta peab kokku olema vähemalt 1 protsent hangitavate ehitustööde maksumusest.