Seisukohad UUDIS

Eesti majanduspoliitika plaan – MKM esmane alusdokument

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud pikaajalise majanduspoliitika plaani (29.01.2024), mis tugineb eelkõige sellele, mida ettevõtjad on eri formaatides välja öelnud, mis on nende ootused riigile majanduspoliitika kujundamisel. Fail allalaadimiseks: 2024.01.29
Eesti Ettevõtlik Vaim Oluline UUDIS

Konkurss väikeettevõtjale – „EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2023″

Väikeettevõtjad, teie olete Eesti majanduse varjatud tugisambad! Samas pole väikeettevõtjaks olemine lihtne, sageli tuleb edu saavutamiseks panustada puhketundide ning pere arvelt. Teie tunnustamiseks korraldab EVEA juba traditsiooniks saanud ettevõtluskonkursi Eesti
Oluline SÜNDMUSED UUDIS

Ettevõtluse Sõber 2023 – 30 aastat tagasi esmakordselt toimunud EVEA konkurss on taas alanud!

Kas leiame 2023.aasta „Ettevõtluse Sõbra“ ?   2023 oli raske aasta paljudele Eesti ettevõtjatele: jätkuv Venemaa sõda Ukrainas on kahandanud nii väliskapitali kui välisturistide voogu Eestisse; uus valitsus on üllatanud
UUDIS

Tervitame uut kollektiivliiget – Eesti Juristide Liit

EVEA jätkab kasvamist. Detsembris sõlmisime liitumis- ja koostöölepingu Eesti Juristide Liiduga (http://www.juristideliit.ee/) Koostöö uue kollektiivliikmega hakkab olema mitmekülgne, sisaldades nii õigusloomega seotud tegevusi, liikmetele lisandväärtust andvate teenuste pakkumist, kui ka
Seisukohad UUDIS

Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide aruandest

MKM-i palvel analüüsis EVEA töötervishoiu ja tööohutuse seadust väikeettevõtjate seisukohast. Tõime esile probleemid ning pakkusime välja võimalikke lahendusi (kiri MKM-i 12.12.23) : Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis ELi
UUDIS

Küsitlus – millist abi, nõu ja koolitust vajab väikeettevõtja

EVEA on arendamas nõustamisteenust, et mikro-, väikesed ja keskmised ettevõtjad saaksid igakülgset abi oma äri edendamisel. Plaani kohaselt hakkab teenus hõlmama nii veebi-, telefoni- kui näost-näkku nõustamist, mida liikmed saavad
UUDIS

EVEA andis Euroopa Komisjonile sisendi 2024.a. Eesti riigiraporti jaoks

EVEA asepresident Marina Kaas kohtus Tallinnat külastanud Euroopa Komisjoni ametnike delegatsiooniga, kes kogusid infot 2024.a. Eesti riigiraporti tarbeks. Arutati ka 2023.a. Euroopa Komisjoni poolt  Eestile esitatud soovituste täitmist. Euroopa Komisjon
UUDIS

EVEA ettepanekud ettevõtjate sotsiaalkaitse parandamiseks on leidnud MKM’i toetust.

Majandus- ja Kommuniktsiooniministeerium võtab tõsise arutluse alla EVEA poolt 27.09.2023 esitatud ettepaneku kohustusliku töötuskindlustuse süsteemi laiendamisest ebastandardsetes töövormides töötavatele isikutele, sh füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) ning juriidilise isiku juhtimis- ja
Seisukohad UUDIS

EVEA seisukohad ja ettepanekud mootorsõidukimaksu seaduseelnõule

Kellele: Hr Mart Võrklaev, Rahandusministeerium EVEA seisukohad ja ettepanekud mootorsõidukimaksu seaduseelnõule     EVEA seisukoht mootorsõidukimaksu osas ei ole muutunud.  Oleme jätkuvalt seda meelt, et mootorsõidukimaksu ei tohi kehtestada kuna selle
Oluline Seisukohad UUDIS

E-arvete kohustus vajab põhjalikku arutelu väikeettevõtjatega

Valitsuse plaan kehtestada hiljemalt 2025. aastast kõigile ettevõtjatele kohustus esitada arved vaid masintöödeldavate e-arvetena ei arvesta väikeettevõtjate eripära. EVEA arvates peab üleminek reaalajamajandusele toimuma etapiviisiliselt ja vabatahtlikult.  Eesti Väike- ja
top