SÜNDMUSED

EVEA korraline üldkoosolek 🗓

Hea EVEA liige! Käesolevaga kutsume Sind kui Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, registrikood 80014387 (edaspidi EVEA) liiget korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek), mis toimub 14. veebruaril 2019 algusega kell 14:00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse Väikeses saalis, aadressil Tõnismägi 2, 15189 Tallinn. Üldkoosoleku kokkukutsumine on tingitud vajadusest kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne ja otsustada
SÜNDMUSED

Keskkonnaministeerium kutsub radooniseminarile 🗓

Keskkonnaministeerium korraldab 3. detsembril radooniseminari, kuhu on oma teadmisi täiendama oodatud kõik huvilised. Seminaril selgitavad asjatundjad, miks on radoon ohtlik ning miks on oluline mõõta selle sisaldust ruumide õhus. „Radooni teema on aktuaalne, sest sellest aastast on tööruumides radooni mõõtmine kohustuslik,“ selgitas keskkonnaministeeriumi välisõhu- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Krista Saarik. „Keskkonnaministri määruse kohaselt
SÜNDMUSED

Konverents „EESTI ETTEVÕTLUS 30: VAHVLIKÜPSETAJAST NUTIKA SPETSIALISEERUMISENI“ 🗓

Auhinnagala “Eesti Ettevõtlik Vaim 2018” Käesoleval aastal täitub 30 aastat eraettevõtluse taastekkest Eestis. Sama kaua on tegutsenud ka meie riigi vanim sõltumatu ettevõtlusorganisatsioon – Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA). Seoses sellega on meil suur au ja rõõm Sind kutsuda 16. jaanuaril 2019 Tallinnas toimuvale pidulikule konverentsile-auhinnagalale „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika
SÜNDMUSED

KOOSTÖÖ VEDUR 2018

KOOSTÖÖ VEDUR – kohalik organisatsioon või erialaühendus, kelle ühine tegu või tegevus on märkimisväärselt edendatud kohalikku elu ja väikeettevõtjate vahelist koostööd. Edu võti on koostöö. Auhinna eesmärk on tunnustada neid organisatsioone, ettevõtjate ühendusi, ja inimesi kes panustavad ettevõtjate vahelise koostöö arendamisse ja seeläbi kohaliku elu edendamisse ning Eesti ettevõtluse konkurentsivõime tõstmisse. Kandideerimiseks
SÜNDMUSED

EDUKAS SOOLOETTEVÕTJA – aasta parim iseendale tööandja 2018

On FIE või OÜ, kus omanik on ainus töötaja ja käive/bilansimaht ei ületa 2 mln eurot. Ettevõte peab omama käivet vähemalt viimasel kahel majandusaastal. Ettevõtja on edukas iseendale tööandja, kes suudab läbi ettevõtluse maksta endale väärikat palka ja peret toita. Ettevõtja panustab ühiskonda isikliku aja ja/või  sponsorlusega. Ankeedile, mille leiate kohe allpool kategooria nimele klikates,
SÜNDMUSED

PARIM START – AASTA ALUSTAV ETTEVÕTE 2018

On VKE. Ettevõte on asutatud peale 1.7.2015. Olemas vähemalt kaks majandusaasta aruannet. Hea tulemus on saavutatud võimalikult väikese alginvesteeringu toel. Toode või teenus, mida ettevõte pakub annab oma originaalsuse/innovatiivsusega ettevõttele turul tugeva konkurentsieelise. On loonud uusi töökohti. Ettevõte on näidanud ekspordivõimekust. Ankeedile, mille leiate kohe allpool kategooria nimele klikates, palume lisada ettevõtte
SÜNDMUSED

MAA SOOL – AASTA MAAETTEVÕTJA 2018

On VKE. Ettevõtte tegevuskoht jääb väljapoole linnasid ja asulaid suurusega üle 4000 elaniku. Ettevõte on viimase aasta jooksul loonud piirkonda uusi töökohti, renoveerinud seni kasutult seisnud hooneid, kasutab kohalikku toorainet ja/või kannab edasi kohalikku traditsiooni. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ankeedile, mille
SÜNDMUSED

PARIM NAISETTEVÕTJA – AASTA NAISETTEVÕTJA 2018

Ettevõte on VKE. Ettevõte kuulub täielikult naisomanikele. Ettevõtja(d) on suutnud edukalt ühendada ema ja ettevõtja rollid. Ettevõtte pakutav toode või teenus on innovatiivne ja/või selgelt eristuv – palume toote/teenuse lühikirjeldust. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ankeedile, mille leiate kohe allpool kategooria nimele
SÜNDMUSED

PÕLVKONDADE ÜHISJÕUD – AASTA PEREETTEVÕTE 2018

Ettevõte on VKE. Ettevõttes on toimunud edukas põlvkondade vahetus, nooremad pereliikmed löövad aktiivselt ettevõttes kaasa. Noorem põlvkond on omandanud/omandab ettevõttes vajalikke teadmisi kõrg- või kutsekoolis. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ankeedile, mille leiate kohe allpool kategooria nimele klikates, palume lisada ettevõtte viimase
top