Skip to main content
28 aprill, 2020

Eesti Jalaspetsialistide Selts loodab EVEAga liitudes oma valdkonnale rohkem tähelepanu

28 aprill, 2020
Eesti Jalaspetsialistide Selts on noor organisatsioon, kus on kokku saanud ühe senimaani varjus olnud eriala spetsialistid. Seltsis kokku on 60 liiget, kes esindavad peamiselt kahte suunda: jalaravikliinikud, mis on tervishoiuasutused, ja jalahoolduse teenuse pakkujad salongides või iseseisvates kabinettides. Valdavas osas on seltsi liikmeteks väikeettevõtjad, kes soovivad seltsilt uusi kogemusi, teadmisi ja tuge oma tegevuse arendamisel. Selts ise omakorda vajab eeskuju teistelt ettevõtjate ühendustelt. “Parim viis selleks oli ühendada oma jõud EVEA-ga. Jalaspetsialistide Seltsi liitumine EVEA sõpruskonnaga sattus märgilisele ajahetkele, sest ammu pole väikeettevõtjatel olnud nii keeruline kui sel kevad-talvel, kus päevapealt katkes kogu senine majandustegevus,” märkis Eesti Jalaspetsialistide Seltsi president Erika Gering. Tegevusplaane ja nõuandeid, kuidas edasi toimetada ja kriisist välja tulla on Geringu sõnul vaja rohkem kui kunagi varem. Riik on lubanud abi, aga selleks, et kindlustada, et see abi õiglane ja õigeaegne oleks, peame oma hääle kuuldavaks tegema. Üheskoos on ka kõige vaiksem hääl kuuldav,” lisas president. EVEA president Heiki Rits tervitab uue erialaliidu liitumist EVEAga. “Usun, et saame Eesti vanima väikeettevõtjaid esindava katusorganisatsioonina pakkuda tuge ka seni ühiskonnas vähe tuntud valdkonda esindavatele ettevõtjatele,” märkis Rits. Eesti Jalaspetsialistide Seltsi eesmärk on jalahoolduse edendamine elanikkonna tervise nimel, selleks pakutakse oma liikmeskonnale erialaste teadmiste arendamist. Samuti esindab selts oma liikmeskonna tööalaseid huve ja kaitseb õigusi. Koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga luuakse haridusmaastikule jalaspetsialisti eriala. Selts algatas Kutsekojas jalaspetsialisti kutsestandardi loomise. Meeldivat koostööd ja edu soovides Erika Gering Eesti Jalaspetsialistide Seltsi president https://jalaspetsialistid.ee/   Heiki Rits EVEA president evea.ee