Käsitööliit on mittetulundusühing, mis väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikke eripärasid arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat. Liidul on liikmeid (MTÜ-d, seltsingud) igas maakonnas. Liidu juures tegutsevad erinevad käsitöövaldkonna alaliidud (rahvarõivas, lapitöö, kangakudumine jne). Toetajaliikmed on käsitööga tegelevad väikeettevõtted ja üksikisikud.
Käsitööliit on Vabaharidusliidu, Folkloorinõukogu, Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Euroopa Rahvakunsti- ja Käsitööföderatsiooni ning Põhjamaade Käsitööliidu liige.
Käsitööliit on loodud 1929 ja taastatud 1992.
Kontakt:
Liina Veskimägi;
mob 56 674 671;
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Kommentaarid