Poolte ühised huvid ja eesmärgid on ettevõtluskeskkonda puudutavate küsimuste, tööjõu kvaliteedi ja kutseharidust puudutavates küsimuste ja seadusandluse ühiste seisukohtade väljatöötamine, läbiarutamine ja kooskõlastamine, stabiilse ja soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja ettevõtlusalase tegevuse, s.h. kutsehariduse väärtustamine. „EKEÜ teeb koostööd Eesti Tööandjate Keskliiduga. See on andnud meile võimaluse kaasa rääkida suurettevõtete tööjõu ja majanduselu korraldamises. Tänane leping EVEA ja EKEÜ vahel loob võimalused samade teemade läbirääkimiseks. „Kutseoskused on ka väikeettevõtluses väga olulisel kohal“, sõnas EKEÜ juhatuse esimees Tarmo Loodus. „Samuti on kutsehariduse sisendina oluline väikeettevõtete vajaduste teadmine ja arvestamine kutsehariduse arendamisel“. EVEA volikogu liige Signe Sarah Arro rõhutas, et „Eestis on üle 95 % ettevõtetest väikeettevõtted. Kutseharidus on ka nende jaoks väga oluline valdkond. Koos suudame väikeettevõtete töötajate teadmisi ja oskusi paremaks teha. Meil on juba täna mitme kutsekooliga hea koostöö, nüüd laieneb see ka kogu kutsehariduse edendamisele.“ Autor: Tarmo Loodus