ETNA mikrokrediit on Eestis sihtotstarbeline väikelaen, mis on suunatud naisettevõtjatele.

Naisettevõtluse all mõeldakse ennekõike ettevõtete tegevust, millel on naisomanik, mitte niivõrd ettevõtlusalasid, kus domineerivad naisettevõtjad. Ettevõtjaks peetakse oma ettevõtte loojat, juhtijat ning arendajat.

EL ettevõtluspoliitika Ettevõtlus 2020 raamistikus peetakse naisettevõtluse edendamist väga oluliseks. Peamised takistused naiste teel ettevõtjaks on:

 • Taustategurid – hariduslikust valikust tulenevad kitsendused, stereotüübid, et mehed sobivad paremini juhtideks jne.
 • Majanduslikud tegurid – stardikapitali puudumine.
 • Pehmed tegurid – vähene riskivalmidus, juurdepääs ärivõrgustikele, raskused töö-ja pereelu ühitamisel.

Mikrokrediidi eesmärgid on:

 • Aidata kaasa turumajanduse elavdamisele ning jõuda võimalikult paljude inimesteni, kellel on raskusi oma ettevõtluse rahastamiseks vajalike vahendite leidmisel.
 • Luua juurde töökohti ja edendada ettevõtlust maapiirkondades.
 • Aidata kaasa väikeettevõtluse ja piirkonna arengule.
 • Vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust maapiirkondades ning suurendada sotsiaalset kaasatust.

Ettevõtlikud naised:

 • Võimalus moodustada oma lähipiirkonnas laenugrupp, mille eesmärk on oma äriideede elluviimiseks paindlikel tingimustel ja soodsa intressiga laenutaotluste toetamine.
 • Laenugrupi saavad moodustada vähemalt 5 naist.
 • Rollid grupis – grupijuht, sekretär.
 • Igakuuline kohustuslik grupiliikmete kohtumine.
 • Konfidentsiaalsus ja usaldus on grupi toimimise põhialused.

ETNA poolne raviskeem:

 • Laenuressurss grupile on €9586.
 • Laen kuni 3000€, 3-ks aastaks.
 • Laenuintress 5%.
 • Maksepuhkus kuni 6 kuud.
 • Jätkusuutlik äriplaan.
 • Grupi ja ETNA tugi probleemide lahendamisel.
 • Arenguvõimalus.

Mis on grupilaen: Grupilaen on innovaatiline krediidilepinguvorm, mis põhineb ühisel vastutusel ja usaldusel. Ühise vastutusega laenugrupis on kõik laenusaajad üksteisele käendajaks ja vastutavad kogu grupi laenude tagasimaksmise eest.

Mikrokrediiti saavad taotleda naised, kellel on :

 • idee, prototüüp
 • tahe, soov
 • ettevõtluspisik
 • turg

Et ideest käivituks jätkusuutlik ettevõtlustegevus, on tarvis raha:

 1. Laenugrupi esmane eesmärk on toetada laenu andmist ettevõtluse käivitamiseks või selle laiendamiseks. Raha on just see, mis tihti on naisel puudu ja seda ei osata ega juleta taotleda suurtest pankadest.
 2. Teine eesmärk on läbimõeldud ÄRIPLAAN, mis annab kindluse tulevikus toimetamiseks. Ühine äriplaani arutelu on vaadeldav õpivõimalusena grupiliikmetele, annab juurde ideid ning liidab grupiliikmeid.

Grupi liikmeks olemise võimalused pakuvad:

 • koostööd, mitmesuguseid ühistegevusi
 • kogemuste vahetamist
 • ideede jagamist
 • usalduse kasvatamist
 • võimalusi koolitusteks
 • üksteise abistamist

Hästi olulised koostöös on võrgustikud:

 • ärivõrgustikud
 • suhtlusvõrgustikud

Tänaseks on Eestis:

 • 12 laenugruppi
 • gruppides 70 naist
 • ettevõtlusega tegeleb nendest 65
 • koostatud on 92 äriplaani
 • laenu on võtnud ettevõtlusega alustamiseks või ettevõtte laiendamiseks 87 naist

Hetkel toimib Eestis 11 laenugruppi:

 • Järva-Jaani
 • Noorkuu (Pärnumaa)
 • Paide
 • Paistu
 • Pandivere
 • Päikesetõus (Pärnumaa)
 • Rakvere
 • Ridaküla (Lääne-Virumaa)
 • Tahkuranna (Pärnumaa)
 • Tartumaa
 • Tõrva

Grupiliikme profiil:

 • vanusepiiri seab äriseadustik (meil 26-70)
 • põhiharidusest mitme kõrghariduseni
 • maalt ja linnast
 • lasteta ja paljulapselised
 • toimetavad oma kodus või omavad suuri tootmishooneid
 • tegutsevad eestis ja väljapool eestit
 • kindel üks tegevusala ja tegevusalade paljusus

Senised grupiliikmete ettevõtluse peamised tegevusalad on kivitöötlus, ehitus, turism, meditsiin, toitlustus, kaubandus, käsitöö, kondiiter, aiandus, lilleäri, köögiviljakasvatus, põllumajandus, iluteenused, disain, finantsarvestus, õmblemine, koolitamine, lamba-ja jänesekasvatus, mesindus, kalandus, ravimtaimed, fotograafia, catering, trükiteenus, lastehoid, kinnisvara.

Koostöögrupi olulisemad tulemused on:

 • Tegusad, arenevad ja toimetulevad naised.
 • Realiseeruvad ideed ja unistused.
 • Koostöövõrgustike teke ja aktiivne infovahetus.
 • Koos tegemine ja õppimine.
 • Üksteise aitamine ja üksteiselt õppimine.
 • Võimalus edendada kohalikku ettevõtlust, aidata alustajaid, toimiv maaelu.
 • Innovaatilised, keskkonnateadlikud ja arenevad ettevõtjad.

Naisettevõtja on maa sool, sest ta:

 • Pakub tööd endale, oma perele ja võimalusel kogukonna liikmetele.
 • Osaleb kohaliku kogukonna elutegevuses ja poliitikas.
 • Lapsed, töö ja investeeringud ettevõtlusesse hoiavad inimesi lahkumast Eestist.
 • Läbi laste osaleb kohalikus hariduspoliitikas.

ETNA Mikrokrediidi koordinaator, kes oskab vastata huviliste küsimustele ja soovidele on Margo Orupõld (kontaktid: margo.orupold@gmail.com; või fem@fem.ee)

Koostas: Signe Sarah Arro

EVEA volikogu liige

Kommentaarid