Skip to main content
01 veebruar, 2016

Ettevõtja arenguprogramm 2016

01 veebruar, 2016
Kodumaa Kapital HLÜ koostöös EVEA-ga kuulutab välja väikeettevõtjatele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärk on sihipärane teadmiste omandamine, samuti personaalse eesmärgi saavutamise toetamine. Programmis osalema oodatakse mikro- või väikeettevõtet:
 • mille asutamisest on möödas 1-3 ( üks kuni kolm ) aastat;
 • mis annab tööd 3-20 inimesele;
 • millel on olemas äriplaan või tegevuskava järgmiseks 3 aastaks.
Lisatingimuseks on, et programmis osalevatel ettevõtetel ei tohi olla maksevõlga (ajatatud maksevõlg ei ole takistuseks) ja kes on oma suhtlemisel riiklike organisatsioonidega korrektne, s.t. õigeaegselt ja vajalikus mahus on esitatud kõik aruanded ja deklaratsioonid. Kandideerimise taotluse esitamise tähtaeg on 15.03.2016.  Taotlused saata vabas vormis Kodumaa Kapitali HLÜ emailile: info@kodumaakapital.ee märgusõnaga „ettevõtja arenguprogramm“ Programmi valitakse osalema kuni 12 ettevõtet. Programm kestab 01.04.2016 – 31.03.2017. Programmi eesmärk on aidata ettevõtjatel tulemuslikult saavutada püstitatud eesmärk. Parima tulemuse saanud ettevõte saab Kodumaa Kapitali HLÜ poolt 1000€ väärtuses meediakajastust. Programm koosneb 6 moodulist, mis koosneb omakorda 12-st õppepäevast. Vastavalt kokkuleppele osalejatega on programmi sisu võimalik täiendada ja õppepäevade toimumise aega või kohta muuta. Kui tegemist on mingi spetsiifilise kohaga, siis võivad osalejatele kaasneda lisakulud. Kõigil programmis olejatel on kohustus astuda Kodumaa Kapitali HLÜ liikmeks. Arenguprogrammi põhiteemad:
 • Ettevõtte strateegia ja ärimudel ning selle vastavusse viimine turu situatsiooniga •Väikeettevõtte finantsjuhtimine, rahastamise allikad ja viisid •Turunduse juhtimine ja e-lahendused •Müügi juhtimine •Juriidilised toimingud ja maksundus •Personalijuhtimine
Osalemise tingimused:
 • Kandideerimine Kandideerimaks arenguprogrammi, tuleb osaleda soovijal täita sooviavaldus. Sooviavalduse esitanatute hulgast valitakse 25 potensiaalsemat ettevõtet, kes pääsevad osalema vestlusvoorus. Vestlusvooru tulemusena valitakse programmis osalema kuni 12 ettevõtet.
 • Maksumus Koolitusprojekti rahastab Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu. Koolituse maksumus on 4000€ + km, millest osaleja omafinantseering (kui ta on EVEA liige) on 400€ + km.

ARENGUPROGRAMMI KOOLITUSED

1. Strateegiline planeerimine

 • Ettevõtte eneseanalüüs / diagnostika
 • Ettevõtte arengukava või äriplaan – miks seda vaja on?
 • Tegevuskava ning selle seostamine eelarvega
 • Meeskonna moodustamine ja rollide jaotamine

2. Juhtimine

 • Juhi roll ettevõttes
 • Juhi pädevus ja vastutus
 • Kaasamine kui juhtimise tööriist
 • Suhtlemine
 • Delegeerimine ja kontroll

3. Juriidilised toimingud ühingus

 • Lepingute ettevalmistamine, sh käsundus- ja töölepingud ja nende sisu, suuline leping
 • Juhatuse toimingud ja otsused
 • Juhatuse vastutus (seadused, mis seda puudutavad)
 • Toimingud e-äriregistris
 • Huvide konflikti vältimine
 • Ühingu sisekorraeeskirjad, dokumenteerimine, protokollimine, arhiveerimine

4. Maksundus

 • Laiemalt maksundusest ja riigimaksudest
 • Maksustamise alused
 • Erisoodustusmaks
 • Tulu- jm maksud
 • E-arveldaja ja teised e-lahendused

5. Finantside juhtimine 1

 • Raamatupidamise põhialused
 • Controlling
 • Eelarvestamine

6. Finantside juhtimine 2

 • Juhtimisarvestus
 • Rahavoogude juhtimine
 • Kapitali kaasamine ja investeerimine

7. Personal kui ressurss, värbamine

 • Personali vajaduse välja selgitamine
 • Personali värbamise planeerimine
 • Personali värbamine
 • Personali arvestus

8. Töötajate motiveerimine ja koolitamine

 • Meeskonna moodustamine
 • Meeskonna ja üksiku töötaja motiveerimine
 • Koolitamine – mida ja milleks koolitada

9. Müük

 • Mis on meie kaup või teenus, selle väärtus
 • Kes on meie klient ja kuidas temani jõuda
 • Kuidas müüa ja müüki korraldada
 • Kuidas müüki tulemuslikult juhtida

10. Turundus ja kommunikatsioon

 • Koduleht vs FB
 • Mis on turundusplaan ja mida selle koostamisel arvestada
 • Sobiva turunduskanali valimine, erinevad e-lahendused
 • Sõnumiedastamise viisid ja suhted ajakirjandusega
 • Kuidas anda intervjuud ja kirjutada pressiteadet