Skip to main content
10 aprill, 2024

Rohkem võimalusi väikeettevõtetele!

10 aprill, 2024

Projekti eesmärgiks on tugevdada EVEA kui Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate ja tööandjate esindusorganisatsiooni võimekust rääkida kaasa riigipoliitikate kujundamisel. Projekti käigus kaasatakse EVEA tegevusse spetsialiste õiguse-, majandusanalüüsi, IT, avalike suhete jt valdkondades, eesmärgil parandada riigile antava sisendi kvaliteeti väikeettevõtjaid puudutavate poliitikate kujundamisel, eeskätt EL Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavaga 2021-2027 hõlmatud valdkondades.