Skip to main content
30 detsember, 2020

Ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlusvooruga

30 detsember, 2020
Hr Jüri Ratas Peaminister Eesti Vabariigi Valitsus Koopia: EAS, Riigi Tugiteenuste Keskus                                             Meie:    30. detsember 2020.a.   Ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole EAS avab 7. jaanuaril 2021.a. uue taotlusvooru meetmes Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus (suurprojektid), mille planeeritud eelarve on 4,1 mln. eurot ning toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot  taotleja kohta. [1]  Meetme eesmärk on Eesti turismisektori konkurentsivõime tõstmine turismiettevõtja ärimudeli uuendamise kaudu. Kevadel, mais, kui toimus sama meetme esimene taotlusvoor, olid meetme tingimused kohandatud COVID-19 kriisiga ning tekitasid arusaadavalt väga suurt huvi kriisist rängalt kannatanud turismiettevõtjate hulgas. Selle vooru enam kui 3 mln euro suurune eelarve sai taotlustega kaetud vähem kui 2 päevaga. Seda olukorras, kus uuendatud meede avati  vaid mõnepäevase etteteatamisega. Kuna meetme tingimuste kohaselt toimub taotlemine  jooksvalt ning loeb eelkõige taotluse sisestamise kiirus, siis suur osa taotlemisega alustanud ettevõtjaid ei saanud isegi osaleda konkurentsis toetuse saamiseks. Jaanuaris 2021.a. avatavas voorus on oodata veelgi suuremat konkurentsi taotlejate vahel, kuna taotlust soovivad esitada kindlasti nii ettevõtjad, kes kevadel ei jõudnud taotlust esitada, kui ka paljud teised, sest projektide ettevalmistamiseks on olnud ka pikalt aega – üle poole aasta. Eesti turismiettevõtjad teevad väga suuri pingutusi oma äritegevuse ümberkorraldamiseks ja kohandamiseks uue olukorraga – sealhulgas uute kliendisegmentide, turgude ja tehnoloogiliste lahenduste leidmiseks ning sarnaste riskide maandamiseks  tulevikus. Sellise tegevuse toetamine riikliku poliitika tasandil on äärmiselt vajalik ja põhjendatud, kuna parandab meie turismisektori koroona-kriisist taastumise võimet ja aitab säilitada elujõulisust. Meie hinnangul ja lähtuvalt EAS-i teavitusseminaridel osalejate arvust, on 7. jaanuari vooru eeldatav taotluse esitajate arv vähemalt 150 – 200 turismiettevõtjat, samas kui eelarve võimaldab rahastada vaid ca. 20 projekti ehk umbes 1 taotluse 10-st. Eelarve taotletakse tõenäoliselt täis juba esimese tunniga ning vastuvõtt lõpetatakse enne, kui suurem osa jõuab oma taotluse lõpuni sisestada. Taotlus on sisult väga mahukas ning enamus ettevõtjaid kasutavad selle ettevalmistamiseks majaväliseid konsultante, mis tähendab tuhandetesse eurodesse ulatuvaid lisakulusid. Meenutame Teile, et kriis turismisektoris kestab  alates märtsist, kriisiabi sektorile  on napp ja hilinev, käive kahe laine vahel ei taastunud ja sektorile on taas kehtestatud ranged piirangud. Ettevõtjad on niigi juba väga suures stressis, kui mitte öelda – ahastuses. Sellises olukorras peavad nad tegema võidujooksu kriisi mõju leevendavale toetusele, mille eelarve on ebaproportsionaalselt  väike,  ning võidavad mitte parimad ideed vaid nobedamad näpud. Et mitte tekitada turismisektorile veelgi suuremat stressi ja mõttetuid kulusid, teeme Vabariigi Valitsusele tungiva ettepaneku kiires korras suurendada EAS’i meetme eelarvet vähemalt järgmiste allikate arvelt: 
  1. Programmis REACT-EU turismile valitsuse poolt hetkeseisuga ettenähtud summa arvelt: 5 miljonit eurot  (mis on eraldi ja hiljem kasutatuna igal juhul ebapiisav turismisektori kriisimõjude märkamisväärseks leevendamiseks). Kuni REACT-EU rahade avanemiseni saab seda summat sildfinantseerida riigi poolt juba võetud laenuressurssiga.
  2. RTK poolt rakendatavas ning lõppeva programmperioodi struktuurivahenditest rahastatavas Piirkondade konkurentsivõime programmis on hiljuti toimunud suuremahulise turismiprojekti taotleja Arkna Terviseküla MTÜ toetusest loobumine – vabanes 1,62 mil. eurot. Euroopa Komisjon lubab liikmesriikidel kasutamata struktuurivahendite kiiret ümberprogrammeerimist (CRII – raames). Asja lihtsustab see, et nii ärimudelite meedet, kui Piirkonna konkurentsivõime programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
  3. Kindlasti on tänaseks Rahandusministeeriumil teada veel lõppeva perioodi struktuuritoetuste jääke, mida oleks võimalik kiiresti ümbersuunata turismi kui enim kannatanud, ent majanduse seisukohalt väga olulise sektori toetamiseks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt oli meile varasemalt kinnitatud, et  EL taastevahendite abil igal juhul toetatakse turismi uute ärimudelite arendamist. Ka EAS toetab igati ärimudelite meetme eelarve olulist suurendamist. Aga seda toetust tuleb anda praegu, enne kui juba alanud pankrotilaine on hävitanud suure osa sektorist! Mõistame, et Valitsus ei pruugi jõuda vormistada meetme eelarve suurendamise otsust kõigis detailides enne 7. jaanuari. Seetõttu palume Valitsusel teha kiire põhimõttelise otsuse meie poolt eelnimetatud ja võimalike teiste  summade lisamisest  meetme eelarvele ning teha EAS-ile ülesandeks hoida taotluste vastuvõtt lahti vähemalt terve tööpäeva jooksul 7. jaanuaril.  See võimaldaks taotlejatel vältida stressi ja paanikat taotluste sisestamisel ning tekitaks piisavalt suure ja kvaliteetsema taotluste „ootelisti“, mille põhjal oleks EAS’il võimalik teha otsuseid nii hetkel kinnitatud eelarve raames, kui ka jätkata menetlust peale eelarve suurendamist. See vähendaks ühelt poolt ettevõtjate pinget, rahalist ja halduskoormust, sest nad ei peaks võimalikus uues voorus taaskord kulutusi tegema ja  võidu jooksma, teiselt poolt annaks see valitsusele ja ametnikele aega vahendite ümbertõstmise vormistamiseks ja täiendavate jääkide maksimaalseks mobiliseerimiseks. Kutsume Vabariigi Valitsust arutama seda küsimust kiireloomulisena juba järgmisel valitsuse istungil. Otsustamatus või poolikud otsused turismi kui enimkannatanud sektori päästmisel tekitavad pikaajalist kahju Eesti majandusele. Lugupidamisega /Allkirjastatud digitaalselt/ Heiki Rits EVEA president evea@evea.ee   Pöördumisega on ühinenud: SA Saaremaa Turism, Marvi Ehte, juhatuse liige Ida-Viru Turismiklaster, Kadri Jalonen, koordinaator   [1] Meetme info:  https://www.eas.ee/teenus/turismiettevotete-arimudelite-rakendamise-toetus/