Skip to main content
14 november, 2023
#teemad

EVEA andis Euroopa Komisjonile sisendi 2024.a. Eesti riigiraporti jaoks

14 november, 2023
EVEA asepresident Marina Kaas kohtus Tallinnat külastanud Euroopa Komisjoni ametnike delegatsiooniga, kes kogusid infot 2024.a. Eesti riigiraporti tarbeks. Arutati ka 2023.a. Euroopa Komisjoni poolt  Eestile esitatud soovituste täitmist. Euroopa Komisjon koostab iga-aastaseid riigipõhiseid raporte ja poliitika reformide soovitusi kõigile liikmesriikidele. Põhiteemadeks, mille kohta EK esindajad soovisid EVEA kommentaare, olid:
  • Rohe- ja digipööre – milliseid väljakutseid näeme VKE-dele sellega seoses?
  • Majanduskliima halvenemine ja selle mõju VKE-dele
  • Hinnang valitsuse uute maksuinitsiatiivide mõjule VKE-dele ja Eesti majanduskeskkonnale
EVEA asepresident tõi välja olemasolevate rohe- ja digipöörde tugimeetmete taotlemise kulukust ja ebapiisavat kättesaadavust mikro – ja väikeettevõtetele, vajadust luua lihtsustatud mehhanismid selliste ettevõtete roheoskuste ja rohe- ning digiinvesteeringute toetamiseks.  M. Kaas selgitas EVEA kriitikat seoses massilise maksude tõstmisega jätkuva majanduslanguse ajal. Eelarve tasakaalustamine ei tohi toimuda ettevõtete konkurentsivõime arvelt ning tasakaalus eelarve ei tohi olla ainsaks suureks poliitiliseks eesmärgiks, nagu see on paraku kujunenud. Tutvustatud said EVEA ettepanek tõsta käibemaksukohustuslaseks registreerumise lävend ja laiendada töötuskindlustuse kaitset ettevõtete juhtorganite liikmetele ja FIE-dele. Viimane ettepanek on juba leidnud positiivset tagasisidet Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt.  EVEA kutsus EK delegatsiooni üles pöörama tähelepanu Eesti sotsiaaldialoogi ebapiisavale esinduslikkusele, kuna VKEd, kes moodustavad majanduse lõviosa, ei ole tööturuläbirääkimistel  ametlikult esindatud.