Skip to main content

EVEA-d külastasid Ukraina Käsitööettevõtjate Koja (RPU) juhid

01 veebruar, 2017
30.-31. jaanuaril 2017.a. külastasid EVEA-d Ukraina Käsitööettevõtjate Koja (RPU) juhid Elizaveta Miroshnichenko ja Denis Germanchuk. Visiit toimus “East Invest 2” projekti raames. Selle käigus tutvustasime Eesti ja EVEA kogemust ettevõtete toetamisel rahvusvahelistumise valdkonnas, Eestis ettevõtjatele pakutavaid e-teenuseid ja erinevaid tugiprogramme. Kohtusime EAS-i ekspordi, loomemajanduse ja välisinvesteeringute eest vastutavate esindajatega, külastasime e-Estonia showroom-i. Lisaks arutasime, kuidas tuua Ukraina väikeettvõtjateni võimalikult arusaadavat ja praktilist informatsiooni nendele avanenud võimalustest seoses EL-ga sõlmitud vabakaubandusleppega (DCFTA). Visiidi “lõppakkordiks” oli koostöölepingu sõlmimine EVEA ja RPU vahel, mille eesmärk on jätkata kogemuse ja informatsiooni vahetust ning arendada mõlema organisatsiooni liikmetele kasulikke teenuseid. Lepingule kirjutasid mõlema organisatsiooni tegevjuhid – EVEA poolt Raivo Altmets ning RPU poolt Elizaveta Miroshnichenko.