Skip to main content
20 veebruar, 2020

EVEA esindajad kohtusid väliskaubandus- ja IT-minister Kaimar Karuga

20 veebruar, 2020
19. veebruaril kohtusid esimest korda EVEA esindajad väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karuga. Põhiliste teemadena arutati vajadust hoida väikeettevõtluse teemaatikat Eesti majanduspoliitika fookuses, õigusaktide kogu mõju põhjalikku hindamist väike-ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE test) ja sellega seotud ministeeriumide vahelise koostöö tihendamist, ettevõtjatele suunatud tugimeetmete, nagu digitoetuse võimaluste avardamist väikeettevõtjatele. Ja ka mõnel muul teemal.
Kohtumisi on plaanis jätkata. Minister julgustas EVEAt pöörduma tema poole, kui väikeettevõtjatel peaks tekkima mõni tõsisem mure, sest vaatamata oma tiitli nimetusele kuulub VKE temaatika suures osas tema portfelli. Üldpildil vasakult: EVEA volikogu liige Ron Luvistsuk, EVEA asepresident Marina Kaas, minister Kaimar Karu, EVEA president Heiki Rits ja EVEA infojuht Virge Haavasalu.