Skip to main content
04 oktoober, 2020

EVEA ettepanekud renditoetuse jätkumeetme põhitingimustele (täpsustatud 2.10.2020)

04 oktoober, 2020
Peaminister hr. Jüri Ratas Rahandusminister hr. Martin Helme Majandus- ja taristuminister hr. Taavi Aas Väliskaubandus- ja Infotehnoloogiaminister hr. Raul Siem Riigikantselei Riigikogu majanduskomisjoni esimees hr. Sven Sester Koopia: EAS  29.09/02.10.2020 EVEA ettepanekud renditoetuse jätkumeetme põhitingimustele (täpsustatud 2.10.2020) Täname, et EVEA-l on võimalus esitada oma ettepanekuid renditoetuse meetme muudatuste kohta. Kaubandussektor on kevadisest šokkist tublisti taastumas: Statistikaameti andmetel kasvas  jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis võrreldes eelmise aasta sama kuuga püsivhindades 4%. Samas on olemas jaekaubanduse segment, kus olukord on ei ole alates eriolukorra väljakuulutamisest muutunud ning kus käive on tänaseni kadunud pea 100%-liselt. Jutt käib peamiselt välisturistidele orienteeritud suveniiri – ja käsitöökaubandusest, kelle taga on ka tööta jäänud arvukad kohalikud käsitöötootjad. Samas hädas on ka välisturistidele oma ärimudelit rajanud Tallinna vanalinna ja teiste turismikeskuste söögi-,  joogi- ja meelelahutuskohad, keda lisaks välisklientide kadumisele surusid põlvili ka pandeemia piiramise meetmed. EVEA leiab, et toetus on vaja suunata tänase päeva seisuga enimkannatanud kaubandus- ja teenindusettevõtetele –  ettevõtetele, mille käibelangus alates koroonakriisi puhkemisest on olnud kõige drastilisem.   Ettevõtetele, mille tegevus on tugevas sõltuvuses välisturistidest või mille tegevust oli/on jätkuvalt oluliselt piiratud Valitsuse või KOV Covid-19 pandeemia piiramise meetmetega. Ettepanek on ehitada toetusskeem minevikukulude hüvitamise põhimõttel, mitte taotlusejärgsete kulude vähendamise põhimõttel. Selle põhimõtte selge fikseerimine on vajalik, et mitte anda kinnisvaraomanikele vale signaali, et üüripindade kasutajad ei vaja soodustust, kuna viimased saavad riigilt toetust. Hetkel on osa üüripindadel tegutsevaid ettevõtteid suutnud endale kaubelda välja soodustused aasta lõpuni, kuid suur osa ei saanud üldse või said ainult lühiajalist soodustust. Tallinna Linnavalitsus on otsustanud viia Tallinna kesklinna pindadel tegutsevatele toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutusasutustele sisse rendivabastuse 80% ulatuses alates septembrist kuni detsembri lõpuni. Kuid munitsipaalpindadel tegutseb vaid ca. 20% nendest ettevõtetest. Eraomanikud ei ole sama lahked, kuigi soodustusi eriolukorra ajal on tehtud. On oluline mitte siduda toetuse andmist üürileandjalt soodustuse saamisega ja selle ulatusega, sest selline kord karistab põhjendamatult üürnikke, kellel ei õnnestunud kaubelda välja soodustust oma üürileandjalt. On äärmiselt oluline, et selle meetmega toetatakse kaubandus- ja teenindusettevõtjaid, mitte kinnisvaraomanike (kellel ei tekkinud koroona-kriisiga seoses olulisi riske). Käibelanguse jt. kriteeriumide kujundamiseks on EVEA küsitlenud arvukaid liikmeid, s.h. erialaühendusi, kes tegutsevad alltoodud valdkondades ning kelle käibelanguse seos koroonakriisiga on kõige ilmekam. Soovi korral saame esitada ettevõtte-põhised algandmed. Sihtgrupp: A. Välisturistidest tugevalt sõltuvad väike- ja keskmise suurusega kaubandusettevõtted Tallinna vanalinnas ning teistes turismikeskustes, nt. Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare (suveniiri- ja käsitöökauplused, antikvariaadid, kunstigaleriid, avatud käsitöökojad, disaini- ja moekauplused). Teatatud käbelangus perioodil aprill-august: 90-100% ЕМТАК 47783  − Meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
  • meenete, käsitööesemete ja usuesemete jaemüük
  • kunsti müüvate kommertsgaleriide tegevus
  • suveniiride jaemüük.
ЕМТАК 47791 Antiikesemete jaemüük kauplustes ЕМТАК 477 Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes B. Reisipiirangute tõttu ja Covid-19 pandeemiaga seotud lahtioleku/alkoholi serveerimise aja/mahutavuse piirangute tõttu suurt käibekaotust kannatavad toitlustusettevõtted, baarid ja ööklubid. Teatatud käbelangus perioodil aprill-august: 70-85%. ЕМТАК 56101 Restoranid jm toitlustuskohad ЕМТАК 56301 Jookide serveerimine Eeldused: Ettevõte oli alustanud tegevuse toetatavas valdkonnas hiljemalt  01.01.2019; Ettevõte ei ole likvideerimisel; Tegevuskoht, mille kohta taotletakse toetust, on jätkuvalt ettevõtja  kasutuses (üüri- või muu kasutusõiguse leping kehtib) Ettevõtja kohustub  hoidma toetatud ettevõtet või tegevuskohta  valmina avamiseks kohe reisi- või muude ametlike piirangute leevendamisel. Sihtgrupp A: käibekaotus perioodil märts–september 2020 on üle 80% võrreldes 2019.a. sama perioodiga Sihtgrupp B: käibekaotus perioodil märts–september 2020 on üle 70% võrreldes 2019.a. sama perioodiga Välistused: Tallinna linna munitsipaalpindadel tegutsevad ja linnavalitsuse poolt 80%-list rendisoodustust saanud ettevõtted; Ettevõtted, kelle käibekaotus ei ole põhjendatav Covid-19 kriisi mõjudega; Toidukauplused ja apteegid; Supermarket–tüüpi mittespetsialiseeritud kauplused. Toetuse arvestuse baas: Toetuse arvestuslikuks baasiks on ettevõtte/tegevuskoha faktiliselt makstud üüritasud ja kommunaalkulud perioodil aprill-september 2020.a., arvestades üürileleandjalt saadud soodustusi. Kui ruumid on ettevõtja omandis, saab ta taotleda toetust vaid kommunaalkulude kohta. Antud lähenemine lihtsustab taotluste menetlemise protseduuri, kuna ei nõua üürilepingute ja nende muudatuste  tingimuste analüüsi, vaid tõendavaks dokumendiks on üürileandja või kommunaalteenuste pakkuja arve ja sellega seotud maksekorraldus. Toetuse määrad ja maksimumsummad: Sihtgrupp A: 50% faktiliselt perioodil aprill–september 2020 makstud renditasudest ja kommunaalkuludest, kuid mitte rohkem, kui 20 000.- eurot tegevuskoha kohta ja mitte rohkem, kui 20% 2019.aastal tasutud kõikide riiklike maksude summast. Sihtgrupp B:  30% faktiliselt perioodil aprill–september 2020 makstud renditasudest ja kommunaalkuludest, kuid mitte rohkem, kui 20 000.- eurot tegevuskoha kohta ja mitte rohkem, kui 20% 2019.aastal tasutud kõikide riiklike maksude summast. Alternatiivselt võib toetuse summat siduda 2019.a. tasutud  tööjõumaksude summaga, sel juhul peab piiriks  olema vähemalt 50% makstud maksudest. Soovitame siiski väärtustada ettevõtjat kui maksumaksjat  sõltumata maksuliigist. Keskmiseks toetuse summaks kujuneb meie esialgse arvestuse kohaselt ca. 6 500 eur ning see võimaldab olemasoleva eelarvega  toetada ca. 460 ettevõtet või tegevuskohta. Toitlustuse ja jookide serveerimise sektoris on taotlejate arv pigem väike, sest nii suurt käibelangust on näha peamiselt Tallinna vanalinnas. Pigem saab täna rääkida elamustoitlustusest ja „ööelu“ – meelelahutuskohtadest, mille klientuur on peamiselt välisturistid (valdavalt Tallinna vanalinnas aga ka kuurortides (nt Pärnu, Kuressaare, Haapsalu vms) tegutsevad). Sihtgrupi potentsiaalse suuruse täpsustamiseks on vaja käibelanguse andmeid EMTAK koodide järgi EMTA-lt, koos ettevõtete asukohtadega. Hea meelega osaleme meetme detailsemate tingimuste arutelus, anname lisaselgitusi ja mõtleme kaasa selle vajaliku tugimeetme edukaks elluviimiseks. Lugupidamisega Heiki Rits EVEA president   Lisainfo: Marina Kaas,   marina@evea.ee ; tel. +372 502 1484