EVEA seisukohad, eelnõu 680 SE

Energiahinnad on täna ettevõtjate jaoks kõige teravam teema – paljude jaoks lausa elu ja surma küsimus. Seetõttu on meil hea meel, et kõige haavatavam ettevõtjate grupp – mikro- ja väikeettevõtjad on Riigikogu majanduskomisjoni algatatud Elektrituruseaduse muutmise seaduse
eelnõu (680 SE) vastuvõtmisel saamas ligipääsu reguleeritud hinnaga elektrienergia ostmise võimalusele (universaalteenus).

Eelnõu vajab aga olulist täiendust kahes aspektis:

1. Universaalteenusele (reguleeritud hinnad) peab olema tagatud ligipääs ka neile mikro- ja väikeettevõtjatele, kes ei ole otse lepingulises suhtes energiamüüjaga vaid ostavad teenust läbi üürileandja (suur osa mikro- ja väikeettevõtteid tegutseb üüripindadel ning energiamüüjaga sõlmivad lepingu üürileandjad, kes eelnõus pakutud sõnastuses sellele teenusele kvalifitseeruda ei pruugi).

2. See, et eelnõuga ei välistata ega piirata energiamüüjate õigust nõuda mikro- ja väikeettevõtjatelt leppetrahve paketivahetuse korral, on ebaõiglane ning sisuliselt muudab universaalteenuse abivajajatele kättesaamatuks – ettevõtjad ei ole suutelised paketivahetusega kaasnevaid, tüüptingimustel kokku lepitud leppetrahve tasuma. Rõhutan, et tarbijaga võrreldes ettevõtja suuremale hoolsuskohustusele viitamine ei ole siin asjakohane – mikro- ja väikeettevõtjad on täpselt sama haavatav sihtgrupp kui tarbijad. Elektrimüügi lepingud sõlmitakse üldjuhul tüüptingimustega ning ostjal (sõltumata, kas ostjaks on tarbija või väikeettevõtja) puudub võimalus tingimuste, sealhulgas leppetrahvi osas läbi rääkida (v.t. võlaõigusseadus §35).

On mõeldamatu, et mikro- ja väikeettevõtjad suudavad energiamüüjaga pidada võrdsel positsioonil läbirääkimisi leppetrahvi kohaldamata jätmise üle või koguni pidada kohtuvaidlust leppetrahvi tühistamiseks. VÕS §158 järgi on leppetrahv lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma. Ei saa kuidagi nõustuda, et energiahindade tõusu oleks lepingut sõlminud mikro- või väikeettevõtja pidanud ette nägema või, et universaalteenusele üle minek on lepingu rikkumine. Sellega ei saa energiamüüjale tekkida ka kahju.
Nende kahe asjaolu arvestamata jätmine muudaks majanduskomisjoni hea algatuse sisuliselt näiliseks – see tähendab, et tegelikud abivajajad sellest tuge ei saa.

Palume majanduskomisjonil eelnõu täiendada selliselt, et universaalteenusele (reguleeritud hinnaga elektrienergia) ligipääs oleks tagatud ka neile mikro- ja väikeettevõtetele, kes ostavad elektrienergiat läbi üürileandja. Samuti palume lisada eelnõusse leppetrahvi kohaldamise keeld
universaalteenusele üleminekul.

Ille Nakurt-Murumaa
EVEA president

Kommentaarid