Skip to main content
18 detsember, 2017

EVEA ja Azerbaijani Ettevõtjate Rahvuslik Konföderatsioon (ASK) sõlmisid koostöökokkuleppe

18 detsember, 2017
EVEA ja Azerbaijani Ettevõtjate Rahvuslik Konföderatsiooni (ASK) vahel äsja sõlmitud koostöö kokkulepe avab uued võimalused Eesti ja Azerbaijani ettevõtjate vaheliseks koostööks. lepiti kokku vastastikku huvitatud ettevõtjate kontaktide vahendamine, samuti koostöö vastastikku ettevõtjate delegatsioonide vahetamiseks, vastastikused konsultatsioonid seadusandluse ja kaubanduseeskirjade tutvustamisel. Azerbaijani Ettevõtjate Rahvuslik Konföderatsioon (The National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic (ASK – abbreviation of Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası, e.a. Azerbaijan Entrepreneurs Confederation)) asutati 5. märtsil 1999 aastal. ASK  on sõltumatu mittetulundusühing, mis seisab hea ettevõtluskeskkonna eest Azerbaijanis kaitstes oma liikmete seaduslikke ja majanduslikke huve ning aidates leida uusi äripartnereid nii Azerbaijanis kui rahvusvaheliselt. ASK liikmeteks saavad olla kõik Azerbaijani  ettevõtjad (välja arvatud riigiettevõtted) sõltumata nende juriidilisest vormist välja arvatud riigiettevõtted. ASK-s on üle 6000 otseliikme, lisaks hulgaliselt ettevõtjate piirkondlikke ja tegevusala põhiseid assotsiatsioone. Lähemalt ASK-st nende kodulehelt: http://ask.org.az/en/index