Skip to main content
13 detsember, 2021

EVEA kollektiivliikme üleskutse: “Toome selgust sotsiaalsesse ettevõtlusesse!”

13 detsember, 2021
Meil puudub Eestis ülevaade ettevõtetest, kes loovad ühiskondlikku positiivset muutust. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik kutsub üles ühiskonnas positiivset mõju loovaid ettevõtjad vastama ainsale rahvusvaheliselt tunnustatud uuringule, Euroopa sotsiaalse ettevõtluse seirele (ESEM). Eesmärgiks on anda nii rahvusvahelisele kui ka kohalikule tasandile sisendit, et saaks sotsiaalseid ettevõtteid kõige paremini toetada. Kui oled ettevõte, mis loob positiivset mõju, siis anna enda panus Eesti olukorra mõistmisesse, vastates küsitlusele sinu olukorrast – https://bit.ly/ESEM2021_ET. See võtab aega ligikaudu 20-25 minutit, vastamiseks on aega kuni 22. detsembrini. Nii saab sinu häält kuulda võtta olulistel teemadel nagu rahastamine, toetusmeetmed, vajalikud programmid ja koolitused. Loe lähemalt eelmise aasta uuringu tulemustest artiklist “10 fakti Eesti uuringus osalenud sotsiaalsetest ettevõtetest ja 5 fakti Euroopa omadest” siit: https://sev.ee/2021/10/27/10-fakti-eesti-uuringus-osalenud-sotsiaalsetest-ettevotetest-ja-5-fakti-euroopa-omadest/.