Skip to main content
18 jaanuar, 2021

EVEA pöördumine koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja võimalike kandidaatide väljapakkumine ettevõtjate poolt

18 jaanuar, 2021
Kellele:                                                                                                                     18.01.2021 Eesti Reformierakond Eesti Keskerakond EVEA pöördumine koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja võimalike kandidaatide väljapakkumine ettevõtjate poolt Koroonakriisi ajal on paljud ettevõtjad ja neid esindavad organisatsioonid kogenud, et riigivalitsejad ei soovi nendega rääkida ega arvestada, et kiiruga sünnivad ettevõtluse keskkonda kahjustavad otsused, kriisiabimeetmed tehakse kinniste uste taga ja tihti arvestamata abisaajate reaalsete vajadustega, et suured plaanid Euroopa Liidu taastevahendite kasutamisest on juba tehtud ettevõtjaid kaasamata. EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) ootab uuelt valitsuselt selles osas kannapööret ja konstruktiivse ning avatud dialoogi taastamist ettevõtjate esindusorganisatsioonidega. Võtmeroll selles kuulub ettevõtluse eest vastutavale ministrile, kes peaks olema ettevõtjate ning eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate eestkõneleja valitsuses. Sellele kohale ei sobi iga poliitik või tippametnik, sest see eeldab mõistmist, mis rolli täidavad ühiskonnas ettevõtjad nii tööandjatena, maksumaksjatena, kui riigi rikkuse loojatena. See eeldab ka mõistmist, et väikestel ja suurtel ettevõtjatel on väga erinevad vajadused ja probleemid. Eelmise valitsuse (Keskerakond, EKRE ja Isamaaliit) kaotatud ettevõtlusministri ametikoha asemele loodud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri koht tekitas segadust ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide hulgas, kuna puudus arusaam, kelle poole  pöörduda teistes ettevõtlusega seotud küsimustes. EVEA on seisukohal, et tuleb taastada ettevõtlusministri ametikoht, kelle vastutusalasse kuuluks loomulikult nii IT kui kõik teised majandussektorid ja väliskaubanduse edendamise ülesanded. Praegune liiga kitsas ministri ametinimetus tekitab põhjendatud küsimust, kas meil peavad olema ka nt tööstuse ja turismi ministrid, mille osakaal majanduses on IT sektoirist palju suurem. Seoses toimuva valitsusevahetusega korraldas EVEA avaliku küsitluse, milles kutsus ettevõtjaid välja pakkuma uuele koalitsioonile sobivaid kandidaate nii poliitikute kui spetsialistide hulgast, ja seda just ettevõtlusministri kohale. Esiteks, usume, et uuel valitsusel oleks kasulik, kui sellisel postil oleks ettevõtjate usalduse pälvinud isik. Teiseks, ettevõtluse eest vastutava valitsuse liikme  ametikoha nimetus peaks olema kõigile üheselt mõistetav. 15.-17.01 toimunud veebiküsitluses nimetati pea 120 kandidaati. Ülekaalukalt pakkusid ettevõtjad endise  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri, ettevõtja Kaimar Karu ja Riigikogu majanduskomisjoni liikme, ettevõtja Annely Akkermanni kandidatuure. Samuti esitati teistest enam EVEA presidendi Heiki Ritsi ja Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku nimesid. EVEA juhib koalitsiooni läbirääkijate tähelepanu sellele, et nimetatud küsitluses enim hääli saanud isikud on kõik rohkemal või vähemal määral tegevettevõtjad, kuigi nimetatute seas oli ka tegevpoliitikuid, tippametnikke, ettevõtte juhte. Ettevõtjana tegutsedes mõistad kõige paremini ettevõtja vajadusi ja probleeme ning suudad olla kõigi ettevõtjatega võrdväärne partner ka läbirääkimiste laua taga, mida ametisse astuv ettevõtluse eest vastutav minister kindlasti peab tegema hakkama. Loodame, et läbirääkimistel kaalutakse ettevõtjate poolt pakutud kandidatuure. Soovime uuele koalitsioonile kiireid ja konstruktiivseid kokkuleppeid ning loodame juba lähiajal kohtuda uue ettevõtluse eest vastutava ministriga, sest pakilisi teemasid on mitu. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt.   /Allkirjastatud digitaalselt/  Marina Kaas EVEA asepresident ja asutaja evea@evea.ee