EVEA president Heiki Rits vastas 9. märtsil Delovõje Vedomosti ajakirjaniku Jaroslav Tavgeni küsimustele, kuidas rangemate piirangute kehtestamine mõjutab etteõvõtjaid. Kokkuvõtet saab lugeda dv.ee-s ja tõlget aripaev.ee-s.

1. Kuidas praeguse lockdown‘i kestestamine mõjutab väikeseid ja keskmiseid ettevõted?

Kindlasti mõjutavad uued laialdased piirangud peaaegu kõiki ettevõtteid ühel või teisel, suuremal või väiksemal moel.

2. Kes Teie arvates kannatab rohkem, kes kannatab vähem?

Kannatavad kõik, kuna piiratud on müügikanalid ja aina rohkem väheneb ka ostujõud.

3. Kas riigiabi, mida praegu pakub riik, on piisav? Miks?

Uus valitsuse ajal ei ole rakendunud veel ühtegi kriisiabi meedet ja pakutud tööturumeede (29 mln eurot) ei ole kindlasti lahenduseks, ammugi uute piirangute valguses. Olukord on kardinaalselt muutunud.

4. Missugune peab olema riigiabi selleks, et pidada seda piisavaks?

Sellisel sulgemisel on  oma hind – kõikide tervise säästimine ja majanduse päästmine.

Nüüd ei piisa kindlasti seni väljakäidud tööturumeetmetest, vaid vaja on ka katta püsikulusid. EVEA on jätkuvalt seda meelt, et toetuste vajaduse üle peavad otsustama ettevõtjad. Ja et kõik oleks õiglane ning läbipaistev, siis oleme valmis valitsust nõustama ja abistama, kellele, mil moel, mis mahus jne.

5. Missuguseid ettevõtteid ähvardab pankrot? Mida on vaja teha, et neid sellest päästa?

Keeruline küsimus. Kindlasti on suurimad kannatajad kõik need, kelle käibed on langenud nüüd juba varsti terve aasta, ning eriti need, kes pole siiani ühelegi meetmele kvalifitseerunud. Ka siin oleksime valmis otsustajatele appi tulema ning koos andmeid ja statistikat analüüsima ning siis vajadusi ja võimalusi kaaludes lahendusi pakkuma. Asjaga on tõepoolest kiire!

6. Kui võrrelda praegust kevadet eelmise kevadega, siis mis on vahe? Kas praegune olukord on hullem või parem? Miks?

Tervisekriisi kontekstis kindlasti oluliselt hullem. Ka ettevõtjate olukord (olenemata kevadistest tööturumeetmetest, vaatamata osaliselt suvisest taastumisest, arvestades tohutut koondamislainet augustis-septembris) on ülimalt raske. Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetelt ei ole hetkel küll enam põhjust puhvrit nõuda, et uus kevad üle elada.

Kommentaarid