Skip to main content
13 mai, 2024

EVEA-s asus 2024 mais tegevjuhina tööle Leho Verk

13 mai, 2024

EVEA sai üle mitme aasta taas tegevjuhi. Alates 2018.aastast katsetati EVEA-s
vabatahtlikul tööl põhinevat organisatsioonilist mudelit. EVEA mõju ühiskonnas on
aastatega kasvanud ning suurenenud on ka töökoormus. Organisatsiooni pikaajalised
eesmärgid ootavad täitmist ning täielikku pühendumist. Selleks, et meie liikmeid
tõhusalt esindada ning väike- ja keskmiste ettevõtete jaoks olulistes teemades kaasa
rääkida, oleme meeskonda kaasanud tegevjuhi. Meil on hea meel, et väga suure
kogemusega Leho Verk on meil täiskoormusega ametis ning usume, et väikeettevõtjatel
on tema teadmistest ja kogemustest palju kasu.

Leho Verk:

“Viimased kaheksa aastat juhtisin Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistust
Maaelu Edendamise Sihtasutuses ja Maaelu Teadmuskeskuses. Sellele eelnes viis aastat
tööd Eestimaa Talupidajate Keskliidus. Ajas veel kaugemale tagasi minnes veetsin pikki
aastaid raadios ja mõnda aega ka televisoonis, vastutades programmidirektorina
erinevate meediakanalite eest. Olen abielus, kolme lapse isa ja ühe vanaisa.

Loodan EVEA-s parimal moel rakendada elu jooksul kogunenud teadmisi, oskusi ja
kogemusi selleks, et väike- ja keskmiste ettevõtjate huvid oleksid hästi nähtavad, selgelt
mõistetavad ja nendega otsuste tegemisel ka sisuliselt arvestataks.”

Lehoga saab ühendust võtta e-maili aadressil leho@evea.ee