Skip to main content
18 veebruar, 2019

EVEA üldkoosolek oli edukas. Vaata pilte!

18 veebruar, 2019
Läinud neljapäeval, so 14. veebruaril 2019 toimunud EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni) korraline üldkoosolek Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses saalis oli edukas. Kohal oli piisavalt hääli. Üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Aitäh kõigile, kes osalesid ja/või edastasid volituse! Vaata palun: H. Ritsi ja M. Kaasi ettekannetEVEA sisekontrolli raportit; Üldkoosoleku protokolli. Kõik päevakorrapunktid said kinnitatud ja lisaks arutati ka ideid, kuidas EVEA liikmeskonda laiendada. EVEA president Heiki Rits tegi ettepaneku, et iga liige võiks aastas tuua vähemalt kaks uut liiget – nii kasvab EVEA tasapisi suuremaks, ja meie sõna maksab enam. Võimalus on ka enam panustada, ja samas ise sellest võites. Nimelt, kui tood uut liikme, saad liikme pealt 25% liikmemaksusoodustust järgmise aasta kohta, ehk et, kui tood 4 uut liiget, saad liikmemaksuvabastuse terve aasta kohta. Peagi saab valmis ka koosoleku protokoll, mille teile edastame. Lisame veelkord Üldkoosoleku päevakorra: 1.    12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine; 2.    EVEA 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 3.    EVEA juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest; 4.    EVEA 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 5.    Põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja kinnitamine; 6.    Koosolekul tõstatatud küsimused. Edu ja koostöö soovidega Heiki Rits, EVEA president Marina Kaas, EVEA asepresident ja juhatuse liige EVEA üldkogu pildid