EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) on algatanud kampaania nimega #Maksa7päevaga, millega kutsume üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist koostööpartneritele erasektorist. Arvete kiire tasumine leevendab ettevõtjate koroonakriisist tingitud likviidsusprobleeme ning vähendab käibevahendite puudust.

Õigustatult oodatud ja põhjendatud maksetähtaeg e-riigis on maksimaalselt 7 päeva.

Eriti ootavad seda sammu väikeettevõtjad, kelle rahavood on väga pingelised ja juurdepääs käibekrediidile raskendatud. Pikad – 28 ja enam päeva – maksetähtajad avaliku sektori hangete ja tavaostude puhul sunnivad  ettevõtjaid sisuliselt krediteerima intressivabalt riiki ja omavalitsusasutusi, samas kasvatades ringvõlgnevust ettevõtjate endi vahel.

Keerulises olukorras on täna kogu ettevõtlus ning iga väiksem leevendus või ümber vaadatud vana harjumus on ettevõtlussektoris väga vajalik. Avaliku sektori investeeringud praeguses olukorras on teretulnud mitmes sektoris, kuid 28-päevane maksetähtaeg on iganenud ja ei ole kuidagi õigustatud.

Avalik sektor on üle läinud e-arvetele, mis  tagab arvete kiirema ja lihtsama töötlemise. Lisaks ei ole avalikul sektoril maksete teostamiseks vaja pikemat tähtaega kui erasektoris, kus maksed sõltuvad omakorda laekuvate maksete tähtaegadest. Avaliku sektori maksete kiirendamine ei nõua eraldi täiendavaid eelarvelisi ressursse, küll aga saab see oluliselt leevendada väikeettevõtjate stressi ja käibevahendite puudust.

Tegemist ei ole vaid kriisiajaks mõeldud algatusega ning soovime laiendada kampaaniat ka erasektorile. 7-päevane maksetähtaeg peab EVEA arvates juba lähivaates saama uueks äripraktika normiks.

Juhul, kui olete EVEA üleskutsega nõus ühinema, siis andke sellest meile palun märku kirjutades evea@evea.ee ja lisades enda infokanalitesse, ennekõike kodulehele kampaania tempel #Makstud 7 päevaga.

Laen alla #Makstud7päevaga templi (.pdf formaadis). 

Laen alla #Makstud7päevaga templi (.png formaadis).

stamp_makstud7päevaga
stamp_makstud7päevaga
Kommentaarid