Skip to main content
30 oktoober, 2017

EVEA vastu oli Idapartnerluse ärifoorumil Tallinnas suur huvi

30 oktoober, 2017
Läinud nädala neljapäevast laupäevani (26-28. okt. 2017) toimus Eesti eesistumise raames kōige kōrgemal tasandil esindatud rahvusvaheline ärifoorum Eastern Partnership Business Forum, kus EVEA osales projekti East Invest 2 ühe osapoolena. Foorum oli ennekōike nimetatud projekti nn aastakonverents, mis seekord toimus Eestis, Tallinnas. Foorumi teema oli digitaalne ja piiriülene majandus. Kolmepäevase foorumi avasōnad ütles president Kersti Kaljulaid. Lisaks oli palju pōnevaid esinejaid ja töötubasid, B2B kohtumisi, Eesti eesrindlikumate ja innovaatilisemate ettevōtete külastusi. Arutasime ka edasist koostööd teiste idapartnerluse projekti väike- ja keskmiste ettevõtjate organisatsioonide juhtidega, kus EVEAd esindas asepresident Marina Kaas. Kaasi sõnul ei juhtu sageli, et Tallinnasse koguneb 565 ettevõtlusega või ettevõtluse edendamisega seotud arvamusliidrit kogu Euroopast – nii läänest kui idast! “Nende kahe päeva jooksul saime kohtuda nii vanade kolleegidega Euroopa VKE (väikeste ja keskmiste ettevõtete) organisatsioonidest, kui ka leida uusi koostööpartnereid. Kohal olid ka kaks EVEA Euroopa Liidu tasandi katusorganisatsiooni: UEAPME ja CEA-PME,” rääkis asepresident. Kaasi sõnul lõppes just East Invest 2 projekt ning nüüd saime uuesti kohtuda projekti partneritega ning arutada tulevikukoostööd. Novembris on Eestis eesistujamaana toimumas VKE Assamblee, mida arutatasime Euroopa Liidu kontaktidega, et kuidas EVEA saab seda kasutada oma liikmete huvide ja probleemide esiletõstmisel EL-i tasandil. “Võõrustajariigi esindajana oli EVEA vastu suur huvi foorumil osalenud ettevõtjatel, VKE-liitudel ja EL-i institutsiooni ametnikel. Muuhulgas ütles vestluses EBRD juhatuse liige hr. Jörgen Frotzler, kelle vastutuspiirkonda kuulub ka Eesti, et pank ootab Eestist uusi huvitavaid ja mõjusaid investeerimisprojekte ning püüab jätkuvalt kaasata Eesti konsultante oma arendustegevustesse,” märkis Kaas. Koostööst EVEA-ga on huvitatud tema sõnul lisaks olemasolevatele koostööpartneritele Ukrainast, Valgevenest ja Armeeniast ka Moldova Kaubanduskoda, Armeenia Tööandjate Keskliit, Leedu Töösturite Liit, Taani Väike- ja Keskmiste Ettevõtette Föderatsioon ja Azerbaidjani Ettevõtjate ja Tööandjate Liit. “Foorumi suur teene ja väärtus oli tuua kogu Euroopa ettevõtluse edendamisega seotud seltskonda ühte kohta ja panna meid suhtlema omavahel. Isiklikud kontaktid aga teatavasti on väga väärtuslik kapital,” toonitas Kaas. Samuti kohtusime EVEA Saksamaa sōsarorganisatsiooni BVMW – (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) juhtidega, sh president Mario Ohoveniga, kes pidas ka sütitava kõne ärifoorumi ōhtusöögil Lennusadamas. EVEA president Kersti Kracht arutas ka lähemat koostööd Saksa organisatsiooniga. Paljud foorumil osalejad olid Eesti heast korraldusest ja Eesti enda digitaalsetest lahendustest ja nende promomisest meelitatud. Seda kinnitas ka meie katusorganisatsiooni UEAPME peasekretär Veronique Willemsi märkus, et Eesti teeb digitaalsete lahenduste tutvustamisega parimat reklaami endale.