Skip to main content
17 jaanuar, 2020

EVEA võõrustas Põhjamaade VKEde esindusorganisatsioone

17 jaanuar, 2020
Täna toimus Tallinnas Põhjamaade VKE (väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate) esindusorganisatsioonide kohtumine, mida koos EVEA-ga võõrustas meie liige Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Kuigi Põhjamaade ja Eesti organisastsioonide juhid kohtuvad regulaarselt, tehti seda esimest korda Eestis. Peamiste teemadena arutati, kuidas aidata väikeettevõtjaid näha uusi ärivõimalusi seoses EL’i Rohelise Kokkuleppega ja kuidas vähendada hirmu ja ebamäärasust seoses Brexitiga. Samuti vahetati kogemusi liikmetele pakutavate teenuste osas. Ühisele seisukohale jõuti, et Euroopa Komisjoni ettepanek tõsta ELi liikmesriikides miinimumpalk 40% keskmisest palgast, ei ole praegusel hetkel majanduslikult mõttekas ning seepärast ei olda valmis ka sellele alla kirjutama.
Kohtumisel osalesid lisaks Soome, Rootsi, Norra ja Eesti ettevõtlusorganisatsioonide juhtidele ka Eesti Ettevõtluskõrgkooli rektor, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Briti Suursaatkonna esindajad.