Skip to main content
22 veebruar, 2022

EVEA võtab tööle juhatuse assistendi

22 veebruar, 2022

EESTI VÄIKE- JA KESKMISTE ETTEVÕTJATE ASSOTSIATSIOON (EVEA)

võtab tööle osalise tööajaga

JUHATUSE ASSISTENDI

Töökoormus on orienteeruvalt 20 tundi nädalas.

TÖÖÜLESANDED:

 • Liikmete nimekirja haldamine (s.h. liikmetaotluste menetlemine, andmebaasi uuendamine), liikmetega suhtlemine;
 • Koostöö EVEA raamatupidamisega liikmete nimekirja puudutavates küsimustes (liikmemaksude arvete saatmiseks vajalikud andmed, liikmetunnistuste koostamine jms);
 • EVEA e-kirjavahetuse haldamine, registreerimine, kirjade koostamine, info ja kirjade edastamine juhtkonnale;
 • Juhtkonna assisteerimine (veebiotsingud, igapäevane asjaajamine ja suhtlus ametiasutustega, koosolekute protokollimine);
 • EVEA sotsiaalmeediakanalite haldamine;
 • Muud jooksvad EVEA asjaajamisega seotud ülesanded.

KANDIDEERIMISE EELDUSED:

 • Eesti keele valdamine emakeelena või kõrgel tasemel;
 • Inglise keele valdamine vähemalt heal suhtluse tasemel;
 • Vilunud arvutikasutaja (MS Office, sotsiaalmeedia, kasuks on tutvus kliendihaldustarkvaradega);
 • Täpsus ja kohusetundlikkus;
 • Hea suhtlemise oskus, positiivne hoiak;
 • Kasuks on vene keele valdamine vähemalt heal suhtluse tasemel, turundus-alased ja veebilehtede halduse oskused, baasteadmised ettevõtlusest.
 

Tööülesannete täitmise aeg ja koht lepitakse kokku jooksvalt. Reeglina täidab töötaja tööülesandeid kaugtöö vormis.

Töötasu  on tunnipõhine, igakuise tööaruande alusel.

Töö sobib hästi tudengile, aga ka vastavate oskustega teises kohas osa-ajaliselt töötajale või hiljuti pensionile siirdunud inimesele.

 

Kandideerimise avaldus ja  elulookirjeldus saata evea@evea.ee hiljemalt 15.03.2022.

Täiendavat infot annab EVEA president Heiki Rits, tel. 5635 5424;  e-post:  heiki@evea.ee

Lisainfo EVEA kohta: https://evea.ee