Skip to main content

Ettevõtluse Sõber 2022 kandidaatide esitamine

25. november 2022 20. jaanuar 2023
veeb

Eesti ettevõtjad valivad EVEA algatusel juba alates 1993.aastast „Ettevõtluse Sõbra“. 2022.aasta kandidaatide esitamine on alanud! Tiitel antakse organisatsioonile või eraisikust riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele väljapaistvate saavutuste ja teenete eest eraettevõtluse, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel. Kandidaatide esitamise õigus on kõigil Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel! Samuti saavad oma tiitlikandidaadi üles seada Eestis tegutsevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid ja EVEA. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon “Ettevõtluse Sõbra” aunimetuse saamiseks esitatud. „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudiga saab tutvuda siin: https://evea.ee/evea-ettevotluse-sobra-nimetamise-statuut/ Kandidaadid palume esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2023, aadressile: evea@evea.ee.