17. november 2022 | 09:30 12:45
veebis

Võlgniku suhtes toimuva täitemenetluse raames võib kohtutäitur pöörduda võlgniku tööandja poole sissetuleku arestimisaktiga. Selle kohaselt peab tööandja kinni pidama osa töötaja töötasust ning kandma selle kohtutäiturile üle. Ohh jah, raamatupidajatel on lisaks igapäevatööle üks kohustuslik lisatöö! Kohustus on pandud tööandjatele seadusega ning see on seotud täitemenetluste ja töötasude arestimistega.

Eesti Raamatupidajate Kogu liikmete soovil oleme kutsunud esinema Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kohtutäituri Kaja Lilloja. Vaatame üle järgmised teemad ja vastame küsimustele:

  • tööandja kohustused võlgniku töötasu arestimise akti saamisel (teadmiskohustus, akti säilitamine jms);
  • arestimise aktide järjestamine ja täitmine, kui akte on saabunud mitu;
  • erisused elatise nõude korral;
  • töötasust kinnipeetava summa arvutamine;
  • arestimise akti kohustuslikkus tööandjale, sunniraha;
  • päringutele vastamine, kelle poole küsimustega pöörduda?

REGISTREERU SIIN https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LjYioxwlRA2OmBe9VSSrbw

Kommentaarid