Skip to main content

Ettevõtluse Sõber 2023 konkurss

8. jaanuar 2024 2. veebruar 2024
veebis

Esitage kandidaat 2023 aasta Ettevõtluse Sõbra tiitlile! Tiitel antakse organisatsioonile või eraisikust riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele väljapaistvate saavutuste ja teenete eest eraettevõtluse, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel. Kandidaatide esitamise õigus on kõigil Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel! Samuti saavad oma tiitlikandidaadi üles seada Eestis tegutsevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid ja EVEA. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon “Ettevõtluse Sõbra” aunimetuse saamiseks esitatud. „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudiga saab tutvuda siin:    https://evea.ee/evea-ettevotluse-sobra-nimetamise-statuut/ Kandidaadid palume esitada hiljemalt 2.veebruariks 2024.a, aadressile: evea@evea.ee. Ettevõtluse Sõber 2023