Kinnitanud EVEA juhatus 2. novembril 1995. aastal.

 1. Kandidaat peab olema aktiivne riigi-, ühiskonna- või poliitikategelane või organisatsioon riiklikul või regionaalsel tasandil (näiteks Riigikogu, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ühenduste, valitsusasutuste tasemel juhtivad töötajad jne).
 2. Ettepanekuid võetakse vastu pärast EVEA teavet ajakirjanduses.
 3. Kandidatuur peab olema esitatud kirjalikult koos konkreetsete näidetega, milliste teenete ja saavutuste eest era- ja eriti väikeettevõtluse edendamisel isik on esitatud Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks.
 4. Ettevõtluse Sõbra kandidaatide esitamise õigus on:
 • Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel;
 • Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel;
 • EVEA piirkondlikel ja harukondlikel liitudel;
 • EVEA juhtkonnal.
 1. Vajadusel kontrollitakse kandidaadi ja esitaja andmeid ning täpsustatakse teeneid EVEA direktsiooni poolt.
 2. Otsuse Ettevõtluse Sõbra nimetamise kohta teeb komisjon, kuhu kuulub EVEA juhtkond.
 3. Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saajale antakse diplom ja auhind, millel on märgitud tiitli nimetus, saaja nimi ja autasustamise aasta.
 4. Autasustamine toimub EVEA pidulikul sündmusel, kui tähistatakse organisatsiooni aastapäeva. Sündmust kajastatakse pressis ja TV-s.
 5. Iga-aastasele Ettevõtluse Sõbra nimetamise pidulikule tseremooniale kutsutakse kõik eelmistel aastatel nimetatud Ettevõtluse Sõbrad.
 6. Aunimetust Ettevõtluse Sõber võib omistada samale isikule vaid üks kord, v.a juhul, kui ta on vahetanud ametiposti ning kui tema töö uuel kohal annab alust Ettevõtluse Sõbra nimetuse saamiseks.

 

Kommentaarid